Tag Archives: Social Network

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันถูกนำมาใช้อำนวยความสดวกสบายในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน นอกจากการจะใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัยแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์กับการศึกษา และการใช้คอมพิวเตอร์กับอาชีพการงาน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีความสับสนวุ่นวายกับการใช้คอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีว ...

Read More »

Keyword ในมุมมองของผู้ดูแลเว็บ Social Network

ประโยชน์ของคีย์เวิร์ดที่มีต่อคนกลุ่มต่างๆ ยังไม่เหมาะแค่นั้นครับ แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากการได้ศึกษาเรื่องคีย์เวิร์ดคือแอ็ดมิน (Administrator) หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ประเภท Social Network โดยเฉพาะแอ็ดมินของ Facebook Page ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้และใช้ประโยชน์ในแง่การตลาดออนไล ...

Read More »

Social Network เพื่อ SEO

สิ่งหนึ่งที่จะตอบคำถามได้ว่าคุณใช้ประโยชน์จาก Social Network ได้ดีแค่ไหนคือ คุณเลือกใช้แต่ละ Social Network อย่างถูกเรื่องหรือเปล่า เพราะความสามารถของ Social Network แต่ละที่ไม่เท่ากัน มันเก่งกันคนละงานคุณไม่สามารถใช้ Facebook ในการโพสนต์แล้วให้ทุกคนเห็นได้หมด แต่กับ Google+ คุณสามารถแน่ใจได้ว่าสิ่งที่โพสต์ไปทุกคนที่กด ...

Read More »

ลิงค์จาก Social Network ช่วย SEO ได้ไหม

หลักการทำงานของบริการต่างๆ ที่ Google นั้นเปิดให้ได้ใช้งานกัน ถ้าคุณสักเกตดีๆ จะเห็นมันคือระบบเปิดที่ทุกบริการสามารถเชื่อมต่อกันได้เกือบทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาร่วมพัฒนาได้ และ Google ก็เริ่มจะเห็นความสำคัญของ Social Network มากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการนับค่าคุณภาพของลิงค์มากขึ้น แต่วันนี้อาจจะยังเร็วไป แต่ ...

Read More »