Tag Archives: ประเพณี

วันขึ้นปีใหม่

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการจัดฉลองเทศกาลตลอดทั้งปี เทศกาลเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อกาลเวลาผ่านไป เทศกาลต่างๆเหล่านี้ถูกดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสากลนิยมมากขึ้น ที่จริงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ของไทยอย่างเป็นทางการนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งหลายคราว ครั้งหนึ่งเคย ...

Read More »

มวยไทย

ศิลปะการป้องกันตัวอันเก่าแก่ของไทยก็คือ มวยไทยที่มีชื่อเสียงนั่นเอง มวยไทยเป็นศิลปะป้องกันตัว ที่เริ่มมีการพัฒนาขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ความจริงแล้วมวยไทยจัดว่าเป็นทั้งกีฬาและอาวุธป้องกันตัวด้วย นักมวยได้รับอนุญาตให้ใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกาย อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อห้ามอื่นๆ เป็นต้นว่า ห้ามกัด ห้ามถ่มน้ำลายใส่กัน ห ...

Read More »

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา จะถูกจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นบนโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพญ เดือน 8 วันนี้ในครั้งพุทธกาลประมาณ 2500 กว่าปีที่แล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัจัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ขึ้นที่ในป่าอิสิป ...

Read More »

เทศกาลสงกรานต์

“สงกรานต์” คือวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของไทยและเป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะได้มาพบกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา ในช่วงเวลานี้ประชาชนผู้ซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับไปฉลองเทศกาลนี้ที่บ้านเกิดของตน ดังนั้นเมื่อเทศกาลนี้มาถึงกรุงเทพมหานครก็จะกลายเป็นเมืองร้างไปชั่วคราว เทศ ...

Read More »

อาสาฬหบูชาแล้ววันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชาจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพ็ญ เดือน 8 (เดือนกรกฏาคม) วันนี้ในครั้งพุทธกาลกว่า 2500 ปี มาแล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ...

Read More »

เทศกาลแข่งว่าว

การเล่นว่าวเป็นที่นิยมมากในหมู่คนไทยจากทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ในชนบทตามปกติฤดูกาลเล่นว่าวจะมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน เมื่อมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมตะเภา) พัดมาจากอ่าวไทยและหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว กล่าวกันว่า การเล่นว่าวนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนไม่ต่ำกว่า 3000 ปีมาแล้ว ในระหว่างการปกครอ ...

Read More »