ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers)

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีขีดความสามารถในการทำงานที่สูงสุด ภายในประกอบไปด้วยซีพียูนับพันตัวที่สามารถคำนวณด้วยความเร็วกว่าหลายล้านล้านคำสั่งต่อวินาที จัดเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงที่สุด (ราคาเริ่มตั้งแต่ 1-350 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเร็วที่สุดตามความหมายของคำว่า “ซูเป ...

Read More »

ข้อดีและข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์

คงต้องยอมรับว่า ในสังคมปัจจุบันได้มีการเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์มามากมายนับไม่ถ้วน แต่คอมพิวเตอร์ นอกจากสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติแล้ว ก็ยังส่งผลเสียในเรื่องต่างๆ อยู่ไม่น้อยเช่นกัน ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากให้เสร็จได้ภายในไม่กี่วินา ...

Read More »

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากมาย รวมถึงอุปกรณ์เชิงกลไกที่รู้จักกันในนามว่า “ฮาร์ดแวร์ (Hardware)” ส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์อินพุต อุปกรณ์เอาต์พุต หน่วยระบบ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์สื่อสาร โดยแต่ละอุปกรณ์นั้นมีความหมาย หรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ไปดูกันเป็นข้อๆ ได้เลยครับ ...

Read More »

ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ในยุคปี ค.ศ. 1971 ถึงปัจจุบัน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปมาก ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะนำทรานซิสเตอร์จำนวนมากขึ้นมาบรรจุไว้ภายในชิปตัวเดียว ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “LSI : Large Scale Integration” จนกระทั่งได้นำไปสู่การประดิษฐ์ไมโครโปรเซสเซอร์เมื่อปี ค.ศ. 1971 โดยมีสาระสำคัญคือ ไมโครโปรเซสเซอร์ที ...

Read More »

ประวัติคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สมัยยุคแรก ในปี ค.ศ. 1946-1957 คอมพิวเตอร์เครื่องแรกนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาร ต้องใช้พื้นที่ห้องขนาดใหญ่ทั้งห้องเพื่อติดตั้ง อีกทั้งตัวเครื่องยังมีความร้อนสูง เนื่องจากใช้หลอดสูญญากาศนับหมื่นหลอดแทนหน่วยประมวลผลกลาง ดังนั้นคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ นอกจากต้องใช้ห้องที่มีขนาดใหญ่แล้วยังต้องมีเครื่องปรับอากาศที่ถูกป ...

Read More »

ยุคของคอมพิวเตอร์

แนวคิดพื้นฐานของการคำนวณและการประมวลผลแบบอัตโนมัติ ได้เกิดขึ้นมายาวนานแล้ว ซึ่งสามารถย้อนไปกว่าพันปี ที่มนุษย์ได้พยายามคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อช่วยในการคำนวณ ในขณะที่รูปแบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงคุณค่า ทั้งๆ ที่สิ่งประดิษฐ์อย่างไมโครคอมพิวเตอร์นั้น ได้เกิดขึ้ ...

Read More »

ระบบสารสนเทศ

ผู้คนมักมองภาพถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า เป็นเพียงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยจอภาพคีย์บอร์ด และตัวเครื่อง แต่ความเป็นจริงแล้ว มันมีอะไรมากกว่านั้น กล่าวคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศเท่านั้น โดย ระบบสารสนเทศจะประกอบไปด้วย ส่วนสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ บุคคลากร กระบวนการ ซอฟตแวร์ ฮาร์ดแวร์ และข ...

Read More »

ข้อมูลและสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ โดย ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อมูลดิบ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และวิดีโอ ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล ในขณะที่ สารสนเทศ (Information) หมายถึงการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้มนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Read More »

การทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง (Instruction) โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องนี้ สามารถที่จะรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลลัพธ์ และจัดเก็บผลลัพธ์ของข้อมูลตามที่ต้องการได้ และจากคำกล่าวที่ว่า คอมพิวเตอร์จะทำงานภายใต้ชุดคำสั่งที่ควบคุมมัน นั่นหมายความว่า การทำงานโดยอัตโนมัติ ...

Read More »

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันถูกนำมาใช้อำนวยความสดวกสบายในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน นอกจากการจะใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัยแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์กับการศึกษา และการใช้คอมพิวเตอร์กับอาชีพการงาน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีความสับสนวุ่นวายกับการใช้คอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีว ...

Read More »