CryptoCrrency คืออะไร และมีการทำงานในระบบอย่างไร ??

CryptoCrrency คืออะไร และมีการทำงานในระบบอย่างไร ?? CryptoCrrency หรือที่ถูกเรียกกันติดปากในตลาดทุนว่าเป็น “สกุลเงินดิจิตอล” นั้นเอง โดย “คริปโตเคอเรนซี่” นี้ถูกจัดว่าเป็นของมีค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่สามารถจับต้องได้ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของประเภท Software ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานด้านวิทยาก ...

Read More »

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adbantages) ประโยชน์ (Adbantages) อย่างแรกคือความสามารถของนักวิจัยในการจัดการตัวแปรอิสระ ด้วยเหตุนี้ ความน่าจะเป็นที่เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามเป็นหน้าที่ของในการจัดการที่เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นรูปแบบในการทดลอง) ยังใช้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อประเมินจำนวนที่มีอยู่ และอำนาจของการจัด ...

Read More »

วิธีขุด Equihash (Zcash) mining

วิธีขุด Equihash หรือที่เรียกกันในกลุ่มเหล่านักขุดว่าเป็นการขุด Zcash นั้นเอง วิธีการขุด Equihash ที่แนะนำนี้เป็นสกุลเงินดิจิตอลสกุลหนึ่้งที่เราสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นสกุลเงินหลักอย่างบิทคอย์ Bitcoin ได้ที่เว็บ btc-e.com หรือเว็บต่างๆ ที่ในปัจจุบันก็ได้มีการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในบางประเทศได้เกิด ...

Read More »

วิธีขุด Bitcoin ด้วย GPU

หลายๆคนมือใหม่ที่เข้ามาอยากลองขุด Bitcoin อาจจะสงสัยว่าการขุด Bitcoin นั้นใช้คอมเพียงเครื่องเดียวก็สามารถขุดได้จริงหรือไม่??………. วันนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคการขุด Bitcoin แบบง่ายๆด้วย GPU หรือที่เราเรียกกันว่ากาดจอนั้นเองครับ โดย Pool ที่เราจะสอนขุดในวันนี้จะเป็น Pool ของ nicehash ซึ่งใช้งานง่ายเหมาะกับม ...

Read More »

ฟอร์แมตภาพสกุลต่างๆ

ฟอร์แมตภาพ ในที่นี้จะแสดงถึงคุณสมบัติของภาพสกุลต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่งภาพแต่ละสกุลมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่จุดประสงค์ของการมีฟอร์แมตภาพหลายๆ รูปแบบก็คือ ต้องการตอบสนองการใช้งานตามลักษณะงานนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยฟอร์แมตภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้ ฟอร์แมตภาพ BMP (Bitmap)  เป็นฟอร์แมตมาตรฐานของระบ ...

Read More »

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques)

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques) โดยทั่วไปแล้ว ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับฟอร์แมตของรูปภาพแต่ละชนิด ซึ่งปัจจุบันมีฟอร์แมตภาพหรือสกุลภาพหลายสกุลด้วยกันให้เลือกใช้งาน ภาพแต่ละสกุลจะใช้เทคนิคการบีบอัดไฟล์แตกต่างกันตามแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงความแตกต่างในเรื่องของค่าระดับความลึกของบิตสีด้วย สำหรับเทคนิคกา ...

Read More »

รหัส Unicode

ดูผิวเผินแล้ว รหัส ASCII ดูเหมือนจะเพียงพอต่อการใช้งานกับการแทนค่าตัวอักขระต่างๆ แต่ในความเป็นจริง รหัส ASCII มีขนาดใหญ่ไม่มากพอที่จะบรรจุภาษาต่างๆ ที่มีใช้งานอยู่บนโลกใบนี้ได้ จึงทำให้รหัส 128 ตัวหลัง อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของการแทนค่าตามแต่ละชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรป หรือเอเชียก็ตาม และด้วยการแทนค่าผ่านการเข้า ...

Read More »

รหัส ASCII

รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จัดเป็นรหัสประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน (อ่านว่า แอส-กี้) ส่วนใหญ่มักนำมาใช้เป็นรหัสแทนค่าข้อมูลบนเครื่องพีซีทั่วไป มีขนาด 8 บิต (ASCII-8) ทำให้สามารถแทนค่าตัวอักขระต่างๆ ได้แตกต่างกันถึง 256 ตัว รหัส 0 ถึง 31 และ 127 เป็นตัวอักขระเพื่อการควบคุม รหั ...

Read More »

รหัส EBCDIC

รหัส BCD (Binary Coded Decimal) ถูกนำมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ยุคเริ่มต้นโดยบริษัท IBM จัดเป็นหนึ่งในระบบรหัสชนิดแรกๆ ที่มีความสมบูรณ์และถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ที่แทนด้วยบิตรหัส BCD เป็นรหัสขนาด 6 บิต จึงทำให้สามารถแทนตัวอักขระให้มีความแตกต่างกันได้เพียง 64 ตัว เท่านั้น และใช้งานได้เฉพาะตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พร้อมกับส ...

Read More »

ระบบรหัสสำหรับแทนค่าข้อมูลตัวอักขระ

ในเมื่อข้อมูลตัวเลขถูกแทนค่าด้วยเลขฐานสอง ดังนั้น ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ ก็จะถูกแทนค่าด้วยรหัสเลขฐานสองเช่นกัน ตัวอย่างระบบรหัสที่นำมาใช้แทนค่าข้อมูลอักขระ เช่น EBCDIC, ASCII และ Unicode โดยหรัสเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของตัวอักขระทุกๆ ตัวที่ปรากฏอยู่ในข้อความ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักขระพิเศษ รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ...

Read More »