สายขุด Proof-of-Work (Pow)

SPONSORED LINKS

สายขุด Proof-of-Work (PoW)

ในปัจจุบันถือว่าเป็นที่นิยมกันมากอย่างแพร่หลายสำหรับมือใหม่ที่พึงได้เข้ามาในตลาดสกุลเงินดิจิตอลเนื่องจากไม่ต้องใช้ต้นทุนที่สูงมากนักก็สามารถเริ่มขุดสกุลเงินดิจิตอลได้จากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ โดยการขุดแบบ Proof-of-Work (PoW) จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ขุดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เช่น เหรีญ ETH, ETC, ZEC และเหรีญอื่นๆ

  • ต้นทุน : GPU mining Rig เริ่มต้นเครื่องละ 6-7 หมื่นบาท , ต้นทุนค่าไฟฟ้า , ระบบระบายความร้อน
  • ความเสี่ยง : ค่า Diff พุ่ง, ราคาเหรียญตก, ไฟฟ้าดับ, เน็ตหลุด, ไฟฟ้าลัดวงจร, อัคคีภัย, เครื่องพัง, การ์ดจอตกรุ่น ขุดสู้การ์ดจอรุ่นใหม่ไม่ได้, การเสื่อมมูลค่าของการ์ดจอ, เครื่องพัง, การ์ดจอตกรุ่น ขุดสู้การ์ดรุ่นใหม่ที่ออกมาไม่ได้เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา, การเสื่อมมูลค่าของตัวการ์ดจอที่ใช้ในการขุดเนื่องจากมีการเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
  • รายได้ : เฉลี่ย 5-20% ต่อเดือน หลังหักค่าไฟฟ้า (รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยง), ระยะคืนทุน 7 เดือน จนถึง 2 ปี หรืออาจจะไม่คืนทุนจากความเสี่ยงข้างต้นที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า

ขุดด้วยเครื่องขุดเฉพาะทางที่เรียกกันในกลุ่มนักขุดว่า “เครื่อง ASIC” เช่นเหรีญ BTC, LTC, PPC, DOGE, DASH และเหรียญอื่นๆ

  • ต้นทุน : เครื่อง ASIC เริ่มต้นเครื่องละ 7-8 หมื่นบาท , ต้นทุนค่าไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อน
  • ความเสี่ยง : ค่า Diff พุ่ง, ราคาเหรียญตก, ไฟฟ้าดับ, เน็ตหลุด, ไฟฟ้าลัดวงจร, อัคคีภัย, เครื่องพัง, เครื่องตกรุ่น ขุดสู้เครื่องรุ่นใหม่ไม่ได้, การเสื่อมมูลค่าของเครื่อง ASIC เมื่อตกรุ่นจะขายต่อยากกว่าการ์ดจอ
  • รายได้ : เฉลี่ย 5-20% ต่อเดือน หลังหักค่าไฟฟ้า (รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยง), ระยะคืนทุน 7 เดือน จนไปถึง 2 ปี หรืออาจจะไม่คืนทุนจากความเสี่ยงข้างต้น

การเช่ากำลังขุดแบบ Cloud Mining

  • ต้นทุน : ค่าเช่าซื้อกำลังขุด, ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ทางเว็บ Cloud Mining หักเอาจากรายได้ของเรา
  • ความเสี่ยง : ค่า Diff พุ่ง, ราคาเหรีญตก, เว็บ Cloud Mining ปิดหนี, โดนเว็บแชร์ลูกโซ่หลอก
  • รายได้ : เฉลี่ย 2-10% ต่อเดือน หลังหักค่าไฟ (รายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยง), ระยะคืนทุน 1-5 ปี หรืออาจะไม่คืนทุนจากความเสี่ยงข้างต้น เพราะบางบริษัทได้หมายเหตุไว้ว่าถ้าเกิดค่าใช้จ่ายไม่คุ้มต่อการ Mining ทางบริษัทก็จะยุติการขุดในทันทีเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายในปริมาณที่มากตามนั้นเอง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

วิธีขุด Bitcoin ด้วย GPU

หลายๆคนมือใหม่ท ...