ฟอร์แมตภาพสกุลต่างๆ

SPONSORED LINKS

ฟอร์แมตภาพ ในที่นี้จะแสดงถึงคุณสมบัติของภาพสกุลต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่งภาพแต่ละสกุลมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่จุดประสงค์ของการมีฟอร์แมตภาพหลายๆ รูปแบบก็คือ ต้องการตอบสนองการใช้งานตามลักษณะงานนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยฟอร์แมตภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ฟอร์แมตภาพ BMP (Bitmap)  เป็นฟอร์แมตมาตรฐานของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งโปรแกรมบนวินโดวส์ทุกตัวสามารถอ่านฟอร์แมตภาพเหล่านี้ได้ ทำให้การใช้งานคล่องตัว ในด้านความละเอียดและความคมชัดของภาพสกุล BMP นั้นค่อนข้างดี สามารถเลือกใช้ระดับความลึกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 24 บิต ส่วนข้อเสียของฟอร์แมตภาพชนิดนี้ คือ ขนาดความจุที่มีขนาดสูงเมื่อเทียบเคียงกับภาพสกุลจำพวก JPG
  • ฟอร์แมตภาพ TIF หรือชื่อทางสากลว่า Tagged Image File Format เป็นฟอร์แมตภาพที่เน้นคุณภาพ ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสีย เหมาะกับการนำไปใช้งานด้านกราฟฟิกระดับมืออาชีพหรืองานพิมพ์ที่ต้องใช้ภาพที่มีความละเอียดสูงๆ รวมถึงสามารถนำภาพสกุลนี้ไปใช้งานบนระบบปฏิบัติการ MAC จากค่ายแอปเปิลได้ และด้วยระดับความลึกของสี ที่มากถึง 64 บิต จึงทำให้ฟอร์แมตภาพชนิดนี้มีขนาดความจุที่สูงกว่าฟอร์แมตภาพชนิดอื่นๆ
  • ฟอร์แมตภาพ JPG (Joint Photographic Experts Group : J-PEG) ฟอร์แมตภาพชนิดนี้มีความนิยมและใช้งานอย่างกว้างขวาง ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลแบบสูญเสีย ด้วยอัตราส่วนตั้งแต่ 10:1 จนถึง 50:1 สำหรับไฟล์ภาพ JPG มีคุณภาพดี มีระดับความลึกของสีสูงถึง 24 บิต และมีขนาดความจุต่ำ ดังนั้น จึงมักนำไปใช้เพื่อการบันทึกภาพถ่ายต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล โดยหากมีการใช้เทคนิคการบีบอัดไฟล์ไม่เกิน 75% จากภาพต้นฉบับ เมื่อมองด้วยสาตาแล้ว แทบจะไม่มีความแตกต่างเมื่อเทียบกับฟอร์แมตภาพของ TIF หรือ BMP เลย แถมยังมีขนาดความจุที่ต่ำกว่า
  • ฟอร์แมตภาพแบบ GIF หรือชื่อเต็มว่า Graphics Interchange Format เป็นฟอร์แมตภาพที่มักนำไปใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็ก เบราเซอร์ทุกตัวสามารถอ่านฟอร์แมตนี้ได้ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการกำหนดพื้นหลังของภาพเป็นแบบโปร่งใสได้ รวมถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตาม ฟอร์แมตภาพชนิดนี้ ไม่เหมาะกับภาพที่มีความละเอียดและมีสีสันมากๆ เนื่องจากคุณสมบัติของฟอร์แมตภาพ GIF จะมีค่าความละเอียดต่ำและมีระดับความลึกของสีเพียง 8 บิตเท่านั้น
  • ฟอร์แมตภาพแบบ PNG หรือชื่อเต็มว่า Portable Network Graphics เป็นฟอร์แมตภาพสกุลใหม่ ที่ได้นำคุณสมบัติเด่นของฟอร์แมตภาพ JPG และ GIF มารวมเข้าไว้ด้วยกัน มีระดับความลึกของสีสูงถึง 24 บิต และสามารถกำหนดพื้นหลังเป็นแบบโปร่งใสเช่นเดียวกับฟอร์แมตภาพ GIF ได้อีกด้วย
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...