เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

SPONSORED LINKS

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) คือฮาร์ดแวร์ที่ถูกสั่งงานโดยโปรแกรมที่สร้างขึ้น ให้สามารถรับข้อมูลเข้ามา และทำการประมวลผล เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของรายงานต่างๆ ตามที่ต้องการ จุดประสงค์ของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ก็คือ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาและเพิ่มความเร็วในการประมวลผล ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต หรือที่รู้จักในนามว่า “การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)

สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ ก็จัดเป็นเครื่องไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่กำลังถูกพัฒนาให้กลายเป็นอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปฏิวัติเครื่องรับโทรทัศน์ให้มีความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสาร หรือชมภาพยนตร์ได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการดาวน์โหลดและการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ ผ่านทางพอร์ตเชื่อมต่อ

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...