วาร์มิเตอร์(Varmeter)

SPONSORED LINKS
283_1340947900
   วาร์มิเตอร์(Varmeter) หมายถึง เป็นเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q) ซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในโหลดที่เป็นตัวเหนี่ยวนำ(Inductor : L) และตัวเก็บประจุ(Capacitor : C) กำลังไฟฟ้าส่วนนี้ คือ กำลังไฟฟ้าสูญเสีย(Power Loss) และไม่ทำให้ก่อเกิดพลังงาน มีหน่วยวัดที่เรียกว่า เป็นโวลท์-แอมแปร์-รีแอกทีฟ (Volt-Ampere-Reactive : Var) นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า วาร์ ถ้าหากมีค่ามากขึ้นจะมีหน่วยเป็นกิโลวาร์(K Var) และเมกะวาร์(M Var) สำหรับโครงสร้างภายในจะเหมือนกับวัตต์มิเตอร์ คือ ประกอบด้วยขดลวดอยู่กับที่เรียกว่า Current Coil และขดลวดเคลื่อนที่เรียกว่า Voltage Coil
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...