เครื่องคุมหัวใจ-มือถือ เป็นโรคไม่ถูกกัน

SPONSORED LINKS

EyWwB5WU57MYnKOuXxvEpBnCRQHBdZyxl6C7mrpQdSaP0D9LMcFKs3

ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องคุมจังหวะหัวใจควรจะสังวรคำเตือนของหมอโรคหัวใจว่าเครื่องคุมจังหวะหัวใจนั้นไม่กินเส้นกับโ?รศัพท์มือถือนัก โดยหมอคาร์เซน เลนเนิส แห่งศูนย์โรคหัวใจเยอรมณี ที่เมืองมิวนิกเปิดเผยถึงสาเหตุที่เครื่องโทรศัพท์มือถือไม่ถูกกับเครื่องคุมหัวจังหวะใจว่า เนื่องจากโทรศัพท์มือถือนั้นอาจจะเข้าไปแทรกแซงสัญญาณของเครื่องควบคุมจังหวะหัวใจได้ ทำให้มันเกิดอาการกระตุกและหยุดลงชั่วคราว ซึ่งจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจชะงักลง อาจทำให้เป็นลมหมดสติลงชั่วคราวได้ ตามปกติแล้วบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและเครื่องควบคุมเหล่านี้ตลอดจนองค์กรการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ออกคำแนะไว้ว่า ควรจะกันให้โทรศัพท์มือถือนั้นอยู่ออกห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้ในระยะระหว่าง 15 ถึง 20 เซนติเมตร

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...