Tag Archives: Megger

เมกะโอห์มมิเตอร์(Megaohmmeter)

   เมกะโอห์มมิเตอร์(Megaohmmeter) หรือ เมกเกอร์(Megger) หมายถึง เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับการวัดค่า ความต้านทานค่าสูงๆ เป็นล้านโอห์ม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าเมกะโอห์ม คือ เครื่องมือวัดที่ใช้ทดสอบฉนวน(Insulation Tester Meter) นั้นเอง หลักการทำงานของเมกะโอห์มมิเตอร์ก็คือ จะสร้างแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อผลักดันให้มีกระแสจำน ...

Read More »