Tag Archives: Marketing

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adbantages) ประโยชน์ (Adbantages) อย่างแรกคือความสามารถของนักวิจัยในการจัดการตัวแปรอิสระ ด้วยเหตุนี้ ความน่าจะเป็นที่เปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามเป็นหน้าที่ของในการจัดการที่เพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มควบคุม (กลุ่มที่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นรูปแบบในการทดลอง) ยังใช้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อประเมินจำนวนที่มีอยู่ และอำนาจของการจัด ...

Read More »

ส่งเสริม Marketing ด้วย Line Official Account

Line Official Account อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ยูสเซอร์ของโปรแกรมไลน์ ที่บรรดาศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงสร้างเอาไว้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับแฟนคลับของพวกเขา การทำ Official Account นี้ จะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง LINE และบริษัททางด้านบันเทิงต่าง ๆ โดยจะใช้ official account เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่ ...

Read More »