Tag Archives: Google แจ้งจดสิทธิบัตร

Google แจ้งจดสิทธิบัตรใหมเพิ่ม ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อของกรอบรูปดิจิตอลเข้ากับสมาร์ทโฟน

การจดสิทธิบัตรนั้นเป็นเรื่องปกติของทาง Google ไปแล้ว เพราะแต่ละวันนั้น มีสิทธิบัตรที่แจ้งไม่รู้กี่สิบอันต่อวัน ซึ่งสิทธิบัตรล่าสุดของ Google ที่เพิ่งได้รับการอนุมัตินั้น เป็นเทคนิคการเชื่อมต่อกรอบรูปดิจิทัลแบบไร้สายเข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะดึงข้อมูลภาพมาแสดงผลเมื่อผู้ใช้แท็กภาพบุคคลใด ก็จะเพิ่มเข้ากันในบัญชีรายชื่อผู้ ...

Read More »