Tag Archives: Discount Rate

การเปลี่ยนแปลงอัตราซื้อลด (Discount Rate)

การเปลี่ยนแปลงอัตราซื้อลด (Discount Rate) คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย์ รวมถึง การให้กู้ยืมแหล่งสุดท้ายในฐานะนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ การดำเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัว จะทำได้โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งจะมีผลทำให้เงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น และทำให้ปริมาณเง ...

Read More »