Tag Archives: ไทย

ผีตาโขน

ผีตาโขน คือ ขบวนแห่ใส่หน้ากาก ซึ่งพิธีฉลองจัดขึ้นในวันแรกของพิธีทำบุญ 3 วัน เรียกว่า “บุญพระเวส” ในภาษาไทย เทศกาลประจำปีนี้จะมีขึ้นในเดือน *พฤษภาคม มิถุนายน หรือกรกฏาคม ที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง ชื่อด่านซ้าย ในจังหวัดเลยของภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้จะแต่งกายล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ ทำจากต้นมะพร้าวแ ...

Read More »

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพเป็นทั้งเมืองหลวงและเป็นทางออกของประเทศไทย ซึ่งก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2325 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) กรุงเทพตั้งอยู่บนจุดศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์และอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (แม่น้ำของพระราชา) ซึ่งก่อกำเนิด ขึ้น ณ ภูเขาทางตอนเหนือของประเทศ แล้วไหลผ่านที่ราบลุ่มผืนใหญ่ลงสู่อ่า ...

Read More »

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ หรือไม่ก็ต้นเดือนมีนาคม) วันนี้เป็นวันที่มีการประชุมครั้งใหญ๋ (จาตุรงคสันนิบาต) อันมีความมหัศจรรย์ 4 ประการในครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ภิกษุจำนวน 1,250 องค์มาจากที่ต่างๆ กันเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เ ...

Read More »

การสมรสแบบไทย

โอกาสอันสำคัญที่สุดของชีวิตคนเรา ช่วงหนึ่งหลังจากการเกิดก็คือการได้เข้าพิธีมงคลสมรส เพราะว่าพิธีนี้เป็นช่วงเวลาอันมีค่าช่วงหนึ่ง ระหว่างชายและหญิง ผู้ซึ่งตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตลอดชีวิต ดังนั้น พิธีนี้จึงจัดให้มีขึ้นอย่างสวยงามและเป็นสิริมงคล เหนือสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องมีการปรึกษาหารือกับโหรล่วงหน้า เพื่อตรวจช ...

Read More »

ประวัติศาสตร์ไทย

คำว่า “ไทย” หมายถึงอิสระ ดังนั้นไทยแลนด์จึงหมายถึง “ดินแดนแห่งอิสรภาพ” ก่อนี้ประเทศไทยมีชื่ออันที่รู้จักกันทั่วโลกว่า “สยาม” ครั้นต่อมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 จึงได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ประเทศไทย” หรือ “Thailand” และนับแ ...

Read More »

พิธีทอดกฐิน

เมื่อสิ้นฤดูกาลเข้าพรรษา (ประมาณเดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน) พระภิกษุทั่วประเทศมีอิสระที่จะเดินทางไปยังที่หนึ่งที่ใดก็ได้ และได้รับอนุญาตให้ได้รีบจีวรใหม่ในพิธีทอดกฐินประจำปีนอกจากผ้าจีวรใหม่ก็ยังมีเครื่องอัฏฐบริขาร อุปกรณ์เครื่องครัว เงินบริจาคทานและอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ตะปู เลื่อยมือ และค้อน เป็นต้น ซึ่งก็ถวายไปพร้อม ...

Read More »

วันขึ้นปีใหม่

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการจัดฉลองเทศกาลตลอดทั้งปี เทศกาลเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อกาลเวลาผ่านไป เทศกาลต่างๆเหล่านี้ถูกดัดแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสากลนิยมมากขึ้น ที่จริงแล้ว วันขึ้นปีใหม่ของไทยอย่างเป็นทางการนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งหลายคราว ครั้งหนึ่งเคย ...

Read More »

การสงวนป่าไม้

มีคำกล่าวว่าแหล่งอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่แท้จริงสามารถจะสัมผัสได้เฉพาะแต่ในป่าเท่านั้น เพราะป่านำมาซึ่งประโยชน์อันมหาศาลต่อมวลมนุษย์ชาติและสรรพสัตว์ ถ้าหากว่าป่าทั้งหมดถูกทำลายลงแล้ว โลกทั้งโลกก็จะต้องประสบกับความแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นแน่ ซึ่งในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความสูญสิ้นของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก ก่อนปี พ.ศ. 2504 ...

Read More »

อาหารไทย

อาหารไทยมีชื่อเป็นที่แพร่หลายว่าค่อนข้างจะมีรสเผ็ดและแก่เครื่องเทศ เพราะว่าอาหารไทยเกือบทั้งหมดจะถูกปรุงโดยการใส่เครื่องปรุกหลังๆ เช่น กระเทียม พริก น้ำมะนาว ตะไคร้ และใบผักชีสดพร้อมทั้งน้ำปลาหรือกะปิเพื่อทำให้เกิดรสเค็ม เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักในประเทศไทย ดังนั้นอาหารทุกๆ มื้อก็จะมีข้าวรับประทานไปพร้อมๆ กับซุป แกง ผ ...

Read More »

ชาวเขาในประเทศไทย

คำว่า “ชาวเขา” หมายถึง ชนกลุ่มน้อยซึ่งอาศัยอยู่ในแถบภูเขาตอนเหนือของประเทศไทยชาวเขาแต่ละเผ่าต่างก็มีภาษา วัฒนธรรม การแต่งกายและลัทธิความเชื่อของตนเองต่างหากจากเผ่าอื่นๆ ชาวเขาเหล่านี้อพยพมายังประเทศไทย จากธิเบต พม่า จีน และประเทศลาวในช่วง 200 กว่าปีที่ผ่านมานี้ ประมาณว่าในประเทศไทยมีชาวเขาอยู่ถึง 20 เผ่าซึ่ ...

Read More »