Tag Archives: โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้า คือ

โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสงตรง หมายถึง

     โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับงานวัดปริมาณแรงดันไฟฟ้า(Voltage) เมื่อมีการนำไปใช้งานในวงจรไฟฟ้า จะต้องต่อแบบขนาน(Parallel Connection) กับวงจร หรือต่อคร่อมกับโหลดโวลต์มิเตอร์ที่ดีจะต้องมีค่าความต้านทานที่สูงๆ การนำเอาเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่ไปสร้างเป็นโวลต์มิเตอร์นั้น ทำได้โดยการต่อตัวต้านทานอน ...

Read More »