Tag Archives: โทรศัพท์มือถือ ทำให้ฝ่ามือล้า

โทรศัพท์มือถือ ทำให้ฝ่ามือล้า

วารสารการแพทย์ กล้ามเนื้อและประสาท ได้กล่าวเตือนว่าการใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ อาจทำให้ประสาทส่วนกลางฝ่ามือบวมได้แต่ยังไม่ถึงขั้นเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ โดยนักวิจัยมหาลัยสุไลมาน ดามิเรลแห่งตุรกี ยอมรับว่าแม้จะยังไม่อาจทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ก็ควรจะมีการศึกษามากกว่านี้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ควรจะบอกเตือนให้รู้ถึงอันตรายของอุป ...

Read More »