Tag Archives: เครื่องมือวัดไฟฟ้า

คลิปแอมป์ (Clip Amp)

     คลิปแอมป์(Clip Amp) หรือ แคล้มป์มิเตอร์(Clamp Meter) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ของไฟฟ้า กล่าวคือ ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากใช้เครื่องมือวัดชนิดอื่น เช่น แอมมิเตอร์ หรือมัลติมิเตอร์ เมื่อจะวัดกร ...

Read More »

เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ (Power Factor Meter)

     เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์(Power Factor Meter) หมายถึง เป็นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เป็นแบบอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์(Power Factor Value) ซึ่งเกิดขึ้นจากความต่างเฟสระหว่างกระแสกับแรงดันภายในวงจรไฟฟ้า กระแสสลับค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์นั้น เรียกอีกชื่อได้ว่า ตัวประกอบกำลัง ...

Read More »

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟ้า

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือวัดไฟฟ้า เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเกือบทุกชนิดที่จะมีความบอบบาง และมีความไวต่อสัญญาณอินพุทที่ป้อนให้ ดังนั้น เพื่อให้เครื่องมือวัดสามารถที่จะวัดได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ผู้ใช้จึงงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะต้องค่อยบำรุงรักษาก่อนการใช้งาน ระมัดระวังระหว่างที่ใช้งาน ตลอดจนวิธีในการเก็บรักษา ...

Read More »