Tag Archives: วังอังคารเป็นมงคล ของการสมัครงาน

วังอังคารเป็นมงคล ของการสมัครงาน

ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยหมอดูแต่ประการใด แต่มีข้อแนะนำให้สำหรับผู้ที่กำลังไล่ลา ถ้าจะหาฤกษ์สมัครงานอยู่ ควรจะเลือกในวันอังคารซึ่งเป็นวันฤกษ์ดีที่สุด ซึ่งจะได้ผลดีกว่าวันอื่น ทั้งนี้เพราะจากผลการวิจัยของบริษัทวิเคราะห์การหางานในชาติตะวันตกได้ทำการวิเคราะห์การหางาน 27,000 ตำแหน่งปรากฏผลออกมาว่าวันอังคารนั้นนับเป็นวัน ...

Read More »