Tag Archives: มือถือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ในปัจจุบันว่า “ไอที” นั้น เป็ฯถ้อยคำทั่วไปที่อธิบายถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อการผลิต การจัดการ การจัดเก็บ การสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้แล้ว ไอทียังหมายรวมถึง คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบสื่อสารความเร็วสูงเพื่อนำส่ ...

Read More »

เครื่องคุมหัวใจ-มือถือ เป็นโรคไม่ถูกกัน

ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องคุมจังหวะหัวใจควรจะสังวรคำเตือนของหมอโรคหัวใจว่าเครื่องคุมจังหวะหัวใจนั้นไม่กินเส้นกับโ?รศัพท์มือถือนัก โดยหมอคาร์เซน เลนเนิส แห่งศูนย์โรคหัวใจเยอรมณี ที่เมืองมิวนิกเปิดเผยถึงสาเหตุที่เครื่องโทรศัพท์มือถือไม่ถูกกับเครื่องคุมหัวจังหวะใจว่า เนื่องจากโทรศัพท์มือถือนั้นอาจจะเข้าไปแทรกแซงสัญญาณของเ ...

Read More »