Tag Archives: พิธีแต่งงาน

การสมรสแบบไทย

โอกาสอันสำคัญที่สุดของชีวิตคนเรา ช่วงหนึ่งหลังจากการเกิดก็คือการได้เข้าพิธีมงคลสมรส เพราะว่าพิธีนี้เป็นช่วงเวลาอันมีค่าช่วงหนึ่ง ระหว่างชายและหญิง ผู้ซึ่งตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตลอดชีวิต ดังนั้น พิธีนี้จึงจัดให้มีขึ้นอย่างสวยงามและเป็นสิริมงคล เหนือสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องมีการปรึกษาหารือกับโหรล่วงหน้า เพื่อตรวจช ...

Read More »