Tag Archives: ประเพณีไทย

ผีตาโขน

ผีตาโขน คือ ขบวนแห่ใส่หน้ากาก ซึ่งพิธีฉลองจัดขึ้นในวันแรกของพิธีทำบุญ 3 วัน เรียกว่า “บุญพระเวส” ในภาษาไทย เทศกาลประจำปีนี้จะมีขึ้นในเดือน *พฤษภาคม มิถุนายน หรือกรกฏาคม ที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง ชื่อด่านซ้าย ในจังหวัดเลยของภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้จะแต่งกายล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ ทำจากต้นมะพร้าวแ ...

Read More »

มวยไทย

ศิลปะการป้องกันตัวอันเก่าแก่ของไทยก็คือ มวยไทยที่มีชื่อเสียงนั่นเอง มวยไทยเป็นศิลปะป้องกันตัว ที่เริ่มมีการพัฒนาขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ความจริงแล้วมวยไทยจัดว่าเป็นทั้งกีฬาและอาวุธป้องกันตัวด้วย นักมวยได้รับอนุญาตให้ใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกาย อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อห้ามอื่นๆ เป็นต้นว่า ห้ามกัด ห้ามถ่มน้ำลายใส่กัน ห ...

Read More »

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา จะถูกจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นบนโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพญ เดือน 8 วันนี้ในครั้งพุทธกาลประมาณ 2500 กว่าปีที่แล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัจัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ขึ้นที่ในป่าอิสิป ...

Read More »

เทศกาลตักบาตรเทโวและประเพณีชักพระ

ตามตำนานเล่าว่าทางศาสนาพุทธนั้นกล่าวว่าในช่วงเข้าใกล้ฤดูเข้าพรรษาฤดูกาลหนึ่ง จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ เพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา ผู้ซึ่งหลักจากที่คลอดเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็สิ้นพระชนม์ลงและได้เกิดมาเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ในเวลาต่อมา กล่าวกันว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระมารดานี้มีความยาว ...

Read More »

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปีที่ท้องสนามหลวงใกล้พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานคร ประเพญีนี้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตกาล โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ โดยความจริงแล้ว พิธีแรกนาขวัญนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์และถือปฏิบัติกันมาก่อนสมัยพุทธกาลเสียด้วยซ้ำไป ดังจ ...

Read More »