Tag Archives: ธุรกิจ

Keyword ในมุมมองของคนลงโฆษณา Google Adwords

Keyword ในมุมมองของคนลงโฆษณากับ Google Adwords หลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันจะเกี่ยวกับการลงโฆษณาได้ไงใช้ไหมครับ เราไปดูพร้อมๆกันเลย การลงโฆษณาในระบบออนไลน์ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือการลงโฆษณาแบบ PPC หรือเรียกว่า ” Pay Per Click ” เป็นการจ่ายต่อเมื่อมีผู้คนคลิกเข้ามาดูใน ...

Read More »

ธุรกิจบริการขนาดย่อม หมายถึงอะไร

ธุรกิจบริการขนาดย่อม หรือ “Small Service Business” หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการในด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยบริการเหล่านั้นถือเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน หรือจับต้องไม่ได้นั้นเอง แต่เป็นกิจกรรมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง รวมทั้ง เพื่อสุขภาพอนามัยและความบันเทิง โดยมีค่าธรรมเนียมหรือมีการทำสัญญาที่เกี่ยวกับผลตอบแ ...

Read More »

ส่วนผสมธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม

บทความก่อนหน้าเราได้พูดถึงเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมไปบ้างแล้ว วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงส่วนผสม 4 ข้อ ของธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดระดับให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการค้าปลีกของกิจการนั้นเอง ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสม 4 ข้อ คือ สินค้าและบริการที่นำเสนอ (offerings) หมายถึง กิจการค้าปลีกบางแห่งขายสินค ...

Read More »

กลยุทธ์ธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม

กลยุทธ์ธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อม (Small Business) หมายถึง กลยุทธ์ธุรกิจในการตัดสินใจจัดส่วนผสมของการตลาดร้านค้าปลีก ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจค้าปลีกของจริงซึ่งจะประกอบไปด้วยสินค้าที่ขายผสมกับการบริการลูกค้า การจัดตกแต่งร้าน รวมทั้งการตั้งราคาขาย และการส่งเสริมการจำหน่าย หลังจากที่ผู้ประกอบกิจการเลือกประเภทของร้านค้าปลีกที ...

Read More »

ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึงอะไร?

ธุรกิจขนาดย่อมหมายถึงอะไร? หลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าเหมือนกับธุรกิจทั่วไปอื่นๆหรือปล่าว แต่จริงๆ ธุรกิจขนาดย่อม (Small Business) นั้นก็ หมายถึง เป็นธุรกิจที่เป็นอิสระโดยมีเอกชนเป็นเจ้าของดำเนินการโดยเจ้าของเพียงคนเดียว ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจอื่นๆ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคลคลหรือบริษัทแม่นั้นเองโดยคำที่ประช ...

Read More »

รูปแบบขององค์การธุรกิจ คืออะไร?

รูปแบบขององค์การธุรกิจคืออะไร? หลายๆคนอาจจะสงสัยในวันนี้ผมก็จะมาอธิบายสั้นๆให้ได้รู้จักกันน่ะครับ ซึ่งองค์การธุรกิจนั้นสามารถที่จะมีการดำเนินการได้หลายๆรูปแบบ ทั้งแบบบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของกิจการโดยลำพัง หรือร่วมลงทุนกับบุคลคลอื่นๆเป็นกลุ่มคณะก็สามารถที่จะทำได้ แต่การที่จะตัดสินใจเลือกในการดำเนินการทางธุรกิจในรูปแบบใดน ...

Read More »

ความสำคัญของการประกอบการ

ความสำคัญของการประกอบการคืออะไร ? ก่อนที่ผมจะเริ่มอธิบายถึงความสำคัญผมขอพูดถึงเรื่องความหมายของธุรกิจ “Business” ก่อนโดยนิยามของคำว่าธุรกิจ คือ การกระทำกิจกรรมของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องกัน เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย การซื้อขายแลกเปลี่ยน และการให้บริการ โดยมุ่งหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทนนั้นรวมเป็นธุร ...

Read More »

ประเภทการประกอบการเป็นอย่างไร ?

ประเภทการประกอบการเป็นอย่างไร ? จากที่บทความก่อนหน้าผมก็ได้อธิบายถึงความหมายระหว่างการประกอบการและผู้ประกอบการว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร? ไปบ้างแล้ววันนี้ผมก็จะมาอธิบายสั้นๆง่ายๆถึงประเภทของการประกอบในทางธุรกิจกันบ้างซึ่ง สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของธุรกิจเป็น 3 ประเภท หลักๆได้แก่ การประกอบการที่เป็นงานผลิต การประกอบกา ...

Read More »

การประกอบการและผู้ประกอบการแตกต่างกันอย่างไร ?

การประกอบการ และผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันอย่างไร ? หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยเนื่องจากทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างในส่วนของความหมายวันนี้เราก็เลยจะมาอธิบายสั่นๆ ง่ายๆ ให้ได้เข้าใจกันน่ะครับ การประกอบการ หมายถึง เป็นการจัดตั้งองค์กรหรือกิจการเพื่อดำเนินการผลิต การจำหน่าย และการให้บริการ โดยเป็นการนำเอาปัจจัยที่มีต่ ...

Read More »

ปรัชญาธุรกิจของ 3M

ปรัชญาธุรกิจแบบ 3M คือ “เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบหมายงานและความรับผิดชอบออกไป รวมทั้งต้องกระตุ้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีการริเริ่มให้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความอดทนและใจกว้าง สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายงานและอำนาจในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชาย ถ้าเขาเหล่านั้ ...

Read More »