Tag Archives: ความสำคัญ Off-Page

ควรให้ความสำคัญระหว่าง SEO On-Page หรือ Off-Page

Google มักพูดเสมอว่า การจะให้ความสำคัญต่อเนื้อหาหรือ Content เป็นหลักก่อนเสมอ ซึ่งก็คือปัจจัยของ On-Page Seo จากการที่มีบทความที่มีประโยชน์ให้คนได้อ่านนั้นเอง แต่จากประสบการณ์ตรงผมมองว่า แม้ว่าคุณจะมีเว็บที่เนื้อหาดีเยี่ยม แต่ก็อาจจะถูก Google เมินก็เป็นได้ ถ้าคุณไม่ยอมทำ Off-Page เลย ซึ่งสองอย่างนี้ต้องทำควบคู่กันไปถ้ ...

Read More »