Tag Archives: การศึกษาLeverage Market Imbalances

การศึกษาอิทธิพลของตลาดที่ไม่สมดุล (Leverage Market Imbalances)

การศึกษาอิทธิพลของตลาดที่ไม่สมดุล (Leverage Market Imbalances) หมายถึง การเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า ในแต่ละพื้นที่รวดเร็วไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับของอุปสงค์และอุปทานในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากทำการศึกษาราคาสินค้า ครอบคลุมหลายพื้นที่ ก็อาจได้ประโยชน์จากการสั่งซื้อวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ได้ในราคาที่ต่ำกว่าได้ เหตุ ...

Read More »