Tag Archives: กรณีศึกษา

กรณีศึกษาความเป็นหุ้นส่วนบนรากฐานโครงการ

กรณีศึกษา บริษัทTag Heuer,Google และ Intel จับมือรวมตัวกันผลิต Smartwatch      เป็นการรวมกันของสามประสานในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการเอาผู้ผลิตนาฬิกาจากซีกโลกหนึ่ง มาชนกับบริษัทด้านเทคโนโลยี เชื่อมกันตรงกลางระหว่าง Watch Valley ณ สวิสเซอแลนด์ และ Silicon Valleys ณ สหรัฐอเมริกา โดยทั้งสามบริษัทจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหร ...

Read More »

กรณีศึกษาการจัดการข้อมูลของระบบปฏิบัติการ

กรณีศึกษา : กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โครงงานนี้ เป็นกรณีศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการนำระบบ จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กลุ่มปฏิบัติการเดินรถ  1  เขตการเดินรถที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 หมู่ 13 ซอยตลาดใหม่มีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีน ...

Read More »

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนหลัก

กรณีศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนหลัก หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาวิธีการลดต้นทุนลง โดยการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น ผู้ผลิตชั้นนำได้ถูกร้องเรียนเรื่องการ ขายและการแข่งขันในตลาด บริษัทได้ศึกษาความต้องการของลูกค้า และพบข้อกำหนดขั้นต่ำในการยอมรับของลูกค้าที่เป็นข้อมูลเชิงลึก ซึ่ง ...

Read More »

การเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ (Product Benchmarking)

การเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ (Product Benchmarking) คือ การเทียบเคียง คือ วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 กระบวนการ คือ 1.การเปรียบเทียบประสิทธิภา ...

Read More »

กลุ่มกิจการจัดซื้อร่วม (Buying Consortium)

กลุ่มกิจการจัดซื้อร่วม (Buying Consortium) คิอ กลุ่มกิจการที่มีลักษณะของการร่วมกันขององค์กรธุรกิจตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป เพื่อดำเนินการจัดซื้อบางสิ่งบางอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งการเข้าร่วมกันในการเจรจาจัดซื้อนี้ แต่ละฝ่ายต้องใช้ความสามารถและความชำนาญในการทำงานในส่วนที่ตนรับผิด ...

Read More »