Tag Archives: กรณีศึกษา การพ่วงซื้อข้ามรุ่น

กรณีศึกษา การพ่วงซื้อข้ามรุ่น

กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ โดยการสั่งซื้อสินค้า จากบริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์จำกัด ทางโตโยต้าได้ซื้อกล่องแบบหลายรูปแบบเพื่อใช้กับหลายผลิตภัณฑ์โดยการสั่งจากบริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ซึ่ ...

Read More »