Tag Archives: กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

การลดความซ้ำซ้อน (Complexity Reduction)

การลดความซ้ำซ้อน(Complexity Reduction) หมายถึง เป็นการที่ผลิตภัณฑ์มีชิ้นส่วนมากเท่าใด โอกาสที่จะต้องใช้ซัพพลายเออร์เพื่อการป้อนวัตถุดิบ หรือ ชิ้นส่วน เพื่อใช้ในการผลิตก็มีแนวโน้มมากเท่านั้น ดังนั้นการออกแบบเพื่อให้ลดชิ้นส่วนลง ไม่เพียงแต่จะ ความน่าเชื่อถือ ของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังทำให้แนวโน้มที่ต้องเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร ...

Read More »

กรณีศึกษา การพ่วงซื้อข้ามรุ่น

กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทำการสั่งซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนต่างๆ โดยการสั่งซื้อสินค้า จากบริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์จำกัด ทางโตโยต้าได้ซื้อกล่องแบบหลายรูปแบบเพื่อใช้กับหลายผลิตภัณฑ์โดยการสั่งจากบริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ซึ่ ...

Read More »