ตะกร้าค่าเงิน คืออะไร

ตะกร้าค่าเงิน คืออะไร มือใหม่ที่พึงได้เข้ามาเทรดตลาด Forex อาจจะเกิดความสงสัยไม่น้อยว่ามันมีเหตุผลในการดูและการใช้อย่างไร เราไปดูกัน ตะกร้าค่าเงิน คือ เป็นการทำสัดส่วนของค่าเงินของในแต่ละประเทศ ที่มีผลต่อคู่เงินต่างๆ ออกมาและเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็น พร้อมกับทำเป็นลำดับออกมาทุกๆการเกิดใหม่ของแท่งเทียนในกราฟและช่วงเวลาที่ตลาด ...

Read More »

วิธีการเปิดบัญชีสำหรับเทรด 168fx เพื่อเทรด Forex

สำหรับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงแนะนำให้เทรด Forex กับโบรก 168fx เพราะว่าหลายๆโบรกมีค่า “สเปรต (Spread)” ในการเทรดที่สูง ซึ่งโอกาสในการทำกำไรก็จะยากขึ้นยิ่งโบรกไหนมีค่าสเปรตน้อยโอกาศในการทำกำไรก็จะเพิ่มมากขึ้นครับ เช่น เวลาเราเปิดออเดอร์ครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นหน้า Buy หรือ Sell ที่จุดไหนทางโบรกก็จะมีการบวกค ...

Read More »

ความหมายขององค์กรและองค์การ

องค์การ เป็นหน่วย (unit) ทางสัมคมที่เป็นความร่วมมือของมนุษย์ที่ร่วมมือกันสร้างขึ้นมาเพื่อการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็นการเฉพาะ องค์การจึงเป็นที่รวมตัวกันของสมาชิกจำนวนหนึ่ง ร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที ...

Read More »

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ

ในโลกสังคมปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ดำเนินการจนประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ด้วยดีนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ในการทำงานร่วมกันทั้งสิ้น จากการที่มนุษย์ร่วมมือร่วมใจกันทำงานนี้เอง จึงเกิดการสร้างสรรค์สิ่งหนึ่งขึ้นในสังคม ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อเรียกทาง วิ ...

Read More »

ภาวะผู้นำที่ดี คืออะไร

ภาวะผู้นำที่ดี คือการจัดบูรณาการกลยุทธ์การปฏิบัติงานของคนที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเก่งอยู่แล้ว ประกอบเข้าด้วยกันกับการจูงใจอย่างมีหลักเกณฑ์ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดด้วยความเต็มใจ ซึ่งหลักการจูงใจบุคลากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจนั้น ผู้นำทีมงานจะต้องเร่ง ...

Read More »

เคล็ดลับ Body Content มาตรฐาน SEO

บทความก่อนหน้าที่กล่าวถึงการเขียนในส่วนของ Heading ไปบ้างแล้ว คร่าวนี้ก็ขอเล่าในส่วนของเรื่อง Body Content ในส่วนนี้บางครั้งก็อาจไม่ใช่มีแค่ตัวหนังสือ อาจมีภาพประกอบ วิดีโอ หรือแม้แต้เสียง สิ่งที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ Google จะมองหาคีย์เวิร์ดจากตัวหนังสือที่เป็น Text บนเว็บเพจก่อนเสมอ และองค์ประกอบอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ Tex ...

Read More »

ปัญหาที่พบบ่อยของ Meta Tag

เชื่อเถอะครับว่า ถ้าเว็บคุณไม่ผ่านการทำ SEO มาก่อน คุณจะพบความบกพร่องที่ผิดปกติมากมาย แต่ไม่ต้องตกใจถ้าไม่ใช่สิ่งที่ Google Webmaster Tools เตือนก็ยังปล่อยไปได้ ค่อยๆ ทำไปทีละอย่าง หลังจากทำเรื่องของเนื้อหาก็ได้ครับ แต่สิ่งสำคัญและต้องแก้ไขก่อนคือ Meta Tag ที่ผมมั่นใจว่า เว็บ 99% ของโลกนี้จะไม่มี Description Tag และจบพ ...

Read More »

อะไรที่ทำให้เว็บคุณโดน De-Index แน่ๆ

มีอยู่หลายข้อด้วยกันในการทำให้เว็บคุณโดนข้อหาหนักอันดับหล่นไปกว่า 10 หน้าขึ้นไป แต่เป็นไปได้ยากมากที่เว็บคุณจะหายไปจาก Index ของ Google เลยที่เรียกกันว่า De-Index ซึ่งผมเองทำเว็บและลองผิดลองถูกมาทั้งชีวิต ก็ยังไม่เคยโดนหนักขนาดนั้นเหมือนกัน แต่ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณทำแล้วจะต้องหล่นอันดับบน Search Engine แน่นอน ซ่อนตัวหน ...

Read More »

การบริหารงานในองค์การ

การบริหารงานในองค์การนั้น ผู้นำจะต้องปฏิบัติตนดุจตัวจักรสำคัญในการประสานบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยแสดงพฤติกรรมออกมาในสองลักษณะควบคู่กันไป คือ ลักษณะที่คำนึงถึงงานเป็นหลักสำคัญ ซึ่งเรียกพฤติกรรมลักษณะนี้ว่า พฤติกรรมแบบมุ่งงาน (initiating behavior) และลักษณะที่คำนึง ...

Read More »

พื้นฐานการเขียน Description Tag ให้ได้คลิก

การเขียน Description Tag จะสบายหน่อย เพราะส่วนนี้จะจำกัดความยาวอยู่ที่ประมาณ 155 ตัวอักษรในวันนี้ แต่อย่าลืม เหมือนกับ Title Tag ถ้าเขียนยาวเกินกำหนดนี้ Google จะตัดไปทั้งคำให้หายไปไม่แสดงบน SERP ดังนั้นแม้จะมีที่ให้เขียนเยอะแต่ก็อย่าลืมใช้ทุกคำให้เป็นประโยชน์ด้วย โดยการเขียน Description Tag ให้เกิดคลิก หรือช่วยเรื่องก ...

Read More »