การทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง (Instruction) โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องนี้ สามารถที่จะรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลลัพธ์ และจัดเก็บผลลัพธ์ของข้อมูลตามที่ต้องการได้ และจากคำกล่าวที่ว่า คอมพิวเตอร์จะทำงานภายใต้ชุดคำสั่งที่ควบคุมมัน นั่นหมายความว่า การทำงานโดยอัตโนมัติ ...

Read More »

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันถูกนำมาใช้อำนวยความสดวกสบายในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน นอกจากการจะใช้คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัยแล้ว การใช้คอมพิวเตอร์กับการศึกษา และการใช้คอมพิวเตอร์กับอาชีพการงาน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีความสับสนวุ่นวายกับการใช้คอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีว ...

Read More »

คอมพิวเตอร์กับอาชีพการงาน

คอมพิวเตอร์กับอาชีพการงานในปัจจุบัน หากเรามองจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ก็คือเป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานเป็นหลัก เช่น งานด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และงานด้านธุรกิจทั่วไป เพื่อช่วยงานด้านการคำนวณหรือการประมวลผลข้อมูลให้เสร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว แทนการใช้งานมนุษย์ที่อาจต้องใช้เวลาหลายวันและถัดจ ...

Read More »

คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

เยาวชนในปัจจุบัน จัดอยู่ในยุคแห่งการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ (Computing Generation) โดยชีวิตประจำวันของเด็กเล็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ในทุกวันนี้ ต่างได้สัมผัสกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสังเกตุได้จากอุปกรณ์การเล่นเกมแบบพกพา ไปยังโทรศัพท์มือถือ ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในโรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งล้วนเกี่ยวข้ ...

Read More »

คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย

การใช้งานคอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย มีอัตราสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อันเป็นผลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลงมาก ทำให้หลายๆ ครอบครัวสามารถจับจองเป็นเจ้าเข้าได้ไม่ยาก จนเป็นที่มาของยอดจำหน่ายเครื่องพีซีและโน๊ตบุ๊กในกลุ่มลูกค้าตามบ้านมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ้านพักแทบทุกหลัง โดยเ ...

Read More »

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) คือฮาร์ดแวร์ที่ถูกสั่งงานโดยโปรแกรมที่สร้างขึ้น ให้สามารถรับข้อมูลเข้ามา และทำการประมวลผล เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของรายงานต่างๆ ตามที่ต้องการ จุดประสงค์ของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ก็คือ เพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาและเพิ่มความเร็วในการประมวลผล ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการผลิต ...

Read More »

เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (Communications Technology)

เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและระบบสื่อสารระยะไกล ตัวอย่างเช่น ระบบโทรศัพท์ วิทยุ การออกอากาศทางทีวี และเบิลทีวี สำหรับการสื่อสารที่สำคัญก็คือ การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ที่ก่อให้เกิดการสื่อสารออนไลน์ของผู้คนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยคำว่า ̶ ...

Read More »

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ในปัจจุบันว่า “ไอที” นั้น เป็ฯถ้อยคำทั่วไปที่อธิบายถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อการผลิต การจัดการ การจัดเก็บ การสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้แล้ว ไอทียังหมายรวมถึง คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบสื่อสารความเร็วสูงเพื่อนำส่ ...

Read More »

คอมพิวเตอร์ (Computer)

คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) หรือที่มักเรียกกันว่า “ซีพียู” ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกลที่มีความสามารถในการคำนวณผลข้อมูลตามคำสั่ง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแทบทุกด้าน ความสำคั ...

Read More »

Copy Trade Forex

Copy Trade Forex หรือ เป็นการก๊อปปี้การเทรดจากผู้เล่นคนอื่น ซึ่งวิธีนี้ก็จะเหมาะกับผู้ที่พึงเข้ามาเล่นตลาด Forex ใหม่ๆ หรือผู้ที่อยากมีหลายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเทรดค่าเงิน หรือทองคำ นั้นเอง ซึ่งการ Copy Trade ในปัจจุบันทางหลายๆโบรกก็ได้มีการพัฒนาแอพตัวนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้สามารถก๊อปปี้สัญญาณในการเปิดออเดอร์ ...

Read More »