SEO

ฟอร์แมตภาพสกุลต่างๆ

ฟอร์แมตภาพ ในที่นี้จะแสดงถึงคุณสมบัติของภาพสกุลต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่งภาพแต่ละสกุลมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่จุดประสงค์ของการมีฟอร์แมตภาพหลายๆ รูปแบบก็คือ ต้องการตอบสนองการใช้งานตามลักษณะงานนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยฟอร์แมตภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้ ฟอร์แมตภาพ BMP (Bitmap)  เป็นฟอร์แมตมาตรฐานของระบ ...

Read More »

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques)

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques) โดยทั่วไปแล้ว ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับฟอร์แมตของรูปภาพแต่ละชนิด ซึ่งปัจจุบันมีฟอร์แมตภาพหรือสกุลภาพหลายสกุลด้วยกันให้เลือกใช้งาน ภาพแต่ละสกุลจะใช้เทคนิคการบีบอัดไฟล์แตกต่างกันตามแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงความแตกต่างในเรื่องของค่าระดับความลึกของบิตสีด้วย สำหรับเทคนิคกา ...

Read More »

รหัส ASCII

รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จัดเป็นรหัสประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน (อ่านว่า แอส-กี้) ส่วนใหญ่มักนำมาใช้เป็นรหัสแทนค่าข้อมูลบนเครื่องพีซีทั่วไป มีขนาด 8 บิต (ASCII-8) ทำให้สามารถแทนค่าตัวอักขระต่างๆ ได้แตกต่างกันถึง 256 ตัว รหัส 0 ถึง 31 และ 127 เป็นตัวอักขระเพื่อการควบคุม รหั ...

Read More »

รหัส EBCDIC

รหัส BCD (Binary Coded Decimal) ถูกนำมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ยุคเริ่มต้นโดยบริษัท IBM จัดเป็นหนึ่งในระบบรหัสชนิดแรกๆ ที่มีความสมบูรณ์และถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ที่แทนด้วยบิตรหัส BCD เป็นรหัสขนาด 6 บิต จึงทำให้สามารถแทนตัวอักขระให้มีความแตกต่างกันได้เพียง 64 ตัว เท่านั้น และใช้งานได้เฉพาะตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พร้อมกับส ...

Read More »

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers)

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก สำหรับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จะเรียกว่า คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Midsize Computer) ซึ่งในอดีตจะเรียกกันว่า มินิคอ ...

Read More »

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers)

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีขีดความสามารถในการทำงานที่สูงสุด ภายในประกอบไปด้วยซีพียูนับพันตัวที่สามารถคำนวณด้วยความเร็วกว่าหลายล้านล้านคำสั่งต่อวินาที จัดเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงที่สุด (ราคาเริ่มตั้งแต่ 1-350 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเร็วที่สุดตามความหมายของคำว่า “ซูเป ...

Read More »

ข้อดีและข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์

คงต้องยอมรับว่า ในสังคมปัจจุบันได้มีการเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์มามากมายนับไม่ถ้วน แต่คอมพิวเตอร์ นอกจากสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติแล้ว ก็ยังส่งผลเสียในเรื่องต่างๆ อยู่ไม่น้อยเช่นกัน ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากให้เสร็จได้ภายในไม่กี่วินา ...

Read More »

เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (Communications Technology)

เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและระบบสื่อสารระยะไกล ตัวอย่างเช่น ระบบโทรศัพท์ วิทยุ การออกอากาศทางทีวี และเบิลทีวี สำหรับการสื่อสารที่สำคัญก็คือ การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ที่ก่อให้เกิดการสื่อสารออนไลน์ของผู้คนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยคำว่า ̶ ...

Read More »

เคล็ดลับ Body Content มาตรฐาน SEO

บทความก่อนหน้าที่กล่าวถึงการเขียนในส่วนของ Heading ไปบ้างแล้ว คร่าวนี้ก็ขอเล่าในส่วนของเรื่อง Body Content ในส่วนนี้บางครั้งก็อาจไม่ใช่มีแค่ตัวหนังสือ อาจมีภาพประกอบ วิดีโอ หรือแม้แต้เสียง สิ่งที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ Google จะมองหาคีย์เวิร์ดจากตัวหนังสือที่เป็น Text บนเว็บเพจก่อนเสมอ และองค์ประกอบอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ Tex ...

Read More »

ปัญหาที่พบบ่อยของ Meta Tag

เชื่อเถอะครับว่า ถ้าเว็บคุณไม่ผ่านการทำ SEO มาก่อน คุณจะพบความบกพร่องที่ผิดปกติมากมาย แต่ไม่ต้องตกใจถ้าไม่ใช่สิ่งที่ Google Webmaster Tools เตือนก็ยังปล่อยไปได้ ค่อยๆ ทำไปทีละอย่าง หลังจากทำเรื่องของเนื้อหาก็ได้ครับ แต่สิ่งสำคัญและต้องแก้ไขก่อนคือ Meta Tag ที่ผมมั่นใจว่า เว็บ 99% ของโลกนี้จะไม่มี Description Tag และจบพ ...

Read More »