news&event

ชีวิตเด็กวัด

ชีวิตเด็กวัดในต่างจังหวัดนั้นน่าสนใจมาก แต่เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เขาต้องเตรียมบาตรและปิ่นโตให้พระ และเมื่อพระท่านพร้อมสำหรับการออกเดินบิณฑบาตในหมู่บ้าน เด็กวัดก็จะต้องถือปิ่นโตให้พระทุกๆ วัน เขาจะติดตามพระผู้ซึ่งออกไปบิณฑบาตห่างออกไปจากวัดประมาณ 2-3 กม. มีหลายครั้งที่เด็กวัดต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด เมื่อต้องเผชิญกับฝู ...

Read More »

สินค้าส่งออกของไทย

จากประเทศเกษตรกรรม ทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังจะก้าวไปติดอันดับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ปัจจุบันนี้ภาคการผลิตได้กลายเป็นผู้นำของเศรษฐกิจไทยไปแล้ว และเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์และสภาพอันเหมาะแก่การเจริญเติบโตนี้เอง ที่ทำให้สินค้าส่งออกของไทยเจริญเติบโตอย่างน่าประทับใจในช่วงเวลาไม่นานมานี้ เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ในช่วง 10-20 ปี ที่ผ ...

Read More »

บทบาทของคอมพิวเตอร์

นับวันคอมพิวเตอร์ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ด้วยการอุบัติขึ้นของคอมพิวเตอร์ ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูยิ่งง่ายขึ้น เนื่องจากการทำงานอันดีเลิศของมัน คอมพิวเตอร์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นมันจึงถูกติดตั้งไว้เกือบจะทุกที่นับจากสถานที่ทำงานที่ทันสมัยที่สุด ...

Read More »

ธุรกิจสิ่งพิมพ์แห่งอนาคต

หนึ่งในพฤติกรรรมที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนในยุคที่ “อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟู” และกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตของใครอีกหลายๆ คน คือ การใช้อินเทอร์เน็ตในการบริโภคข่าวสาร นอกเหนือไปจากสื่อปกติเดิมที่เราติดตามอย่างเช่น ทีวี วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ผมเชื่อว่าท่านหลายๆ คนก็ติดตามอ่านข่าวจากเว็บไซต์ต่างๆ อยู่เป็นประจ ...

Read More »

สะพานรถไฟมรณะ

สะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำแควที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกแห่งนี้ อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีซึงอยู่ห่างจากกรุงเทพ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 130 กม. สะพานแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก็เพราะว่าเกือบครึ่งศตวรรษมาแล้ว มีทหารพันธมิตรที่ถูกจับเป็นเชลยประมาณ 16000 คน ต้องมาเสียชีวิตที่นี่ในขณะสร้าง “สะพานมรณะ” ไปยังประเทศพม่า เช ...

Read More »

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเรา

ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตื่นเต้น และซาบซึ้งอยู่มากมายหลายแห่ง ทางภาคเหนือเป็นพื้นที่ราบสูง มีลักษณะเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ อันเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ ในขณะท่ภาคอีสานเคยเป็นดินแดนที่เคยรุ่งเรือนมาแล้วในอดีต ส่วนทางภาคใต้ก็มีเกาะที่ส ...

Read More »

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยและอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 105 กม. จังหวัดสุพรรณบุรีนี้จัดว่าเป็นจังหวัดเก่าแก่หนึ่งในพระราชอาณาจักร และส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่เกิดของขุนช้าง-ขุนแผนในวรรณคดีไทย จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น อน ...

Read More »

ศาสนาพุทธในประเทศไทย

ศาสนาพุทธมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของชาวไทย เพราะว่าประมาณ 95% ของประชากรทั่วราชอาณาจักรไทยเป็นชาวพุทธ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ศาสนาพุทธจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับแทบจะทุกโอกาส เช่น วันเกิด วันแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การฌาปนกิจศพ การเปิดสำนักงานทางธุรกิจ และการซื้อยานพาหนะใหม่ เป็นต้น ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่สามารถค้น ...

Read More »

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช

พระพบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ (พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระรามาธิบดีที่ 5) เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปกครองประเทศเมื่อพระราชบิดา (พระมงกุฏ หรือพระจอมเกล้า) เสด็จสวรรคต พระองค์เสด็จราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์แรกแห่งสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 แ ...

Read More »

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวีรษุรุษแห่งตะเลงพ่าย หรือผู้ชนะมอญชาวไทยให้ความเคารพพระองค์อย่างสูงสุดและยกย่องพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ยอดนักรบ พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของพระมหาธรรมราชา ทรงมีพระภคินีพระนามว่า เจ้าหญิงสุพรรณเทวี (สุพรรณกลัยาณี) และพรุอนุชาพระนามว่า “เอกาทศรถ” ผู้ซึ่งต่อสู้ข้าศึก ...

Read More »