ความรู้ทางการแพทย์

โรคตะกอนในหูชั้นใน (BPPV)

โรคตะกอนในหูชั้นใน (BPPV) ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะ เวลามีการขยับศรีษะในท่าต่างๆ เช่น บ้านหมุนเป็นขึ้นทันทีเวลาจะนอนหรือเป็นหลังตื่นนอน เงยหน้าหยิบของบนชั้น หรือไปสระผมที่ร้านเสริมสวยในขณะที่เป็นจะรู้สึกรอบๆ ตัวหมุนไปหมด ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการโคลงเคลงเหมือนนั่งอยู่บนเรือ หรือภาพรอบๆ ตัวเคลื่อนขยับไปกลับ คลื่นไส้ อาเ ...

Read More »

โรคบ้านหมุน Vertigo

โรคบ้านหมุน เป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยในทุกเพศทุกวัย ซึ่งบางคนอาจจะมีอาการเวียนศรีษะ โคลงเคลงลุกไม่ไหว หรือบางครั้งอาการที่เป็นมากจนต้องนำส่งโรงพยาบาล โดยคำวินิจฉัย ส่วนใหญ่ของแพทย์ มักระบุมาว่า เกิดจากอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ น้ำในหูไม่เท่ากัน หรือมีตะกอนในหูชั้นในทำให้มีคำถามตามมาอีกว่าอาการเหล่านี้เกิ ...

Read More »