เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques)

SPONSORED LINKS

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques) โดยทั่วไปแล้ว ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับฟอร์แมตของรูปภาพแต่ละชนิด ซึ่งปัจจุบันมีฟอร์แมตภาพหรือสกุลภาพหลายสกุลด้วยกันให้เลือกใช้งาน ภาพแต่ละสกุลจะใช้เทคนิคการบีบอัดไฟล์แตกต่างกันตามแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงความแตกต่างในเรื่องของค่าระดับความลึกของบิตสีด้วย

สำหรับเทคนิคการบีบอัดภาพจะมีอยู่ 2 เทคนิคด้วยกันคือ

  1. เทคนิคการบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสีย (Lossless Compression) เป็นเทคนิคการบีบอัดข้อมูล ที่ทำให้ภาพไม่บิดเบือนหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม กล่าวคือ จะไม่ทำให้ภาพสูญเสียคุณภาพไปจากภาพต้นฉบับ
  2. เทคนิคการบีบอัดข้อมูลแบบสูญเสีย (Lossy Compression) เป็นเทคนิคการบีบอัดข้อมูล ที่ส่งผลให้ภาพที่ผ่านการบีบอัด มีรายละเอียดบางส่วนของภาพที่ต้องสูญเสียไปหรือบิดเบือนไปจากต้นฉบับบ้าง แต่ยังคงคุณภาพที่พอรับได้ (อัตราส่วน 10:1 ถึง 40:1) ด้วยเทคนิคนี้จึงทำให้ภาพที่ได้มีขนาดไฟล์เล็กลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเนื้อที่การจัดเก็บ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้น

เทคนิคการบีบอัดภาพ จะใช้อัลกอริทึมในการลดจำนวนบิตที่ใช้แทนข้อมูลบนภาพ ซึ่งมีหลักการที่ว่าด้วยข้อมูลบนภาพนั้นสามารถทำการบีบอัดย่อขนาดลงได้ โดยไม่ส่งผลต่อความผิดเพี้ยนในด้านคุณภาพของการมองเห็นด้วยสายตามนุษย์

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...