รหัส ASCII

SPONSORED LINKS

รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จัดเป็นรหัสประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน (อ่านว่า แอส-กี้) ส่วนใหญ่มักนำมาใช้เป็นรหัสแทนค่าข้อมูลบนเครื่องพีซีทั่วไป มีขนาด 8 บิต (ASCII-8) ทำให้สามารถแทนค่าตัวอักขระต่างๆ ได้แตกต่างกันถึง 256 ตัว

  • รหัส 0 ถึง 31 และ 127 เป็นตัวอักขระเพื่อการควบคุม
  • รหัส 32 ถึง 64 คือสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ และตัวเลข
  • รหัส 65 ถึง 96 เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ และสัญลักษณ์พิเศษจำนวนเล็กน้อย
  • รหัส 97 ถึง 126 เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก พร้อมกับสัญลักษณ์ทั่วไปอีกเล็กน้อย
  • รหัส 128 ถึง 255 ที่เหลือจะใช้กำหนดเป็นตัวอักษรของชาตินั้นๆ (เช่น อักขระภาษาไทย) พร้อมกับสัญลักษณ์อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...