รหัส EBCDIC

SPONSORED LINKS

รหัส BCD (Binary Coded Decimal) ถูกนำมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ยุคเริ่มต้นโดยบริษัท IBM จัดเป็นหนึ่งในระบบรหัสชนิดแรกๆ ที่มีความสมบูรณ์และถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ที่แทนด้วยบิตรหัส BCD เป็นรหัสขนาด 6 บิต จึงทำให้สามารถแทนตัวอักขระให้มีความแตกต่างกันได้เพียง 64 ตัว เท่านั้น และใช้งานได้เฉพาะตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พร้อมกับสัญลักษณ์อื่นๆ อีกเล็กน้อย ทำให้รหัส BCD ถูกนำมาใช้งานในช่วงสั้นๆ

เมื่อแนวโน้มความต้องการใช้งานตัวอักขระในจำนวนมากขึ้น ทางบริษัท IBM จึงได้พัฒนารหัส EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) ขึ้นมา ซึ่งอ่านว่า เอ็บ-ซี-คิด ด้วยการเพิ่มขนาดเป็น 8 บิต ทำให้สามารถแทนค่าข้อมูลตัวอักขระต่างๆ ได้จำนวนมากถึง 256 ตัวด้วยกัน ทั้งนี้ รหัส EBCDIC ยังคงมีการใช้งานบนเครื่องเมนเฟรมของ IBM แต่ไม่นิยมใช้งานบนเครื่องพีซี

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...