Daily Archives: เมษายน 2, 2017

รหัส Unicode

ดูผิวเผินแล้ว รหัส ASCII ดูเหมือนจะเพียงพอต่อการใช้งานกับการแทนค่าตัวอักขระต่างๆ แต่ในความเป็นจริง รหัส ASCII มีขนาดใหญ่ไม่มากพอที่จะบรรจุภาษาต่างๆ ที่มีใช้งานอยู่บนโลกใบนี้ได้ จึงทำให้รหัส 128 ตัวหลัง อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของการแทนค่าตามแต่ละชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรป หรือเอเชียก็ตาม และด้วยการแทนค่าผ่านการเข้า ...

Read More »

รหัส ASCII

รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จัดเป็นรหัสประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน (อ่านว่า แอส-กี้) ส่วนใหญ่มักนำมาใช้เป็นรหัสแทนค่าข้อมูลบนเครื่องพีซีทั่วไป มีขนาด 8 บิต (ASCII-8) ทำให้สามารถแทนค่าตัวอักขระต่างๆ ได้แตกต่างกันถึง 256 ตัว รหัส 0 ถึง 31 และ 127 เป็นตัวอักขระเพื่อการควบคุม รหั ...

Read More »

รหัส EBCDIC

รหัส BCD (Binary Coded Decimal) ถูกนำมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ยุคเริ่มต้นโดยบริษัท IBM จัดเป็นหนึ่งในระบบรหัสชนิดแรกๆ ที่มีความสมบูรณ์และถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ที่แทนด้วยบิตรหัส BCD เป็นรหัสขนาด 6 บิต จึงทำให้สามารถแทนตัวอักขระให้มีความแตกต่างกันได้เพียง 64 ตัว เท่านั้น และใช้งานได้เฉพาะตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พร้อมกับส ...

Read More »

ระบบรหัสสำหรับแทนค่าข้อมูลตัวอักขระ

ในเมื่อข้อมูลตัวเลขถูกแทนค่าด้วยเลขฐานสอง ดังนั้น ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ ก็จะถูกแทนค่าด้วยรหัสเลขฐานสองเช่นกัน ตัวอย่างระบบรหัสที่นำมาใช้แทนค่าข้อมูลอักขระ เช่น EBCDIC, ASCII และ Unicode โดยหรัสเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของตัวอักขระทุกๆ ตัวที่ปรากฏอยู่ในข้อความ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักขระพิเศษ รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ...

Read More »