การแทนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์

SPONSORED LINKS

ขณะที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ เคยคิดไหมว่า ทำไมคอมพิวเตอร์จึงดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่มนุษย์ต้องการ เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน คอมพิวเตอร์ก็ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ให้โดยทันที นั่นหมายความว่า คอมพิวเตอร์รู้ภาษาเดียวกันกับมนุษย์หรือ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีความสามารถในการรับรู้ภาษาอย่างที่มนุษย์ตามชาติต่างๆ ใช้สื่อสารกันแต่อย่างใด แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานด้วยการจดจำ และการแยกสถานะของข้อมูลที่มีค่าเพียง “0” กับ “1” เท่านั้น โดยการแทนค่าของข้อมูลในคอมพิวเตอร์นั้น สามารถจำแนกออกเป็น 2 แบบหลักๆ ได้แก่

  1. การแทนค่าข้อมูลแบบดิจิตอล
  2. การแทนค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...