การแทนค่าข้อมูลแบบดิจิตอล

SPONSORED LINKS

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้งานในทุกวันนี้ ล้วนเป็นดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเข้าใจสถานะเพียง 2 ระดับเท่านั่น นั่นก็คือ สถานะปิดและเปิด ที่แทนด้วยเลขไบนารี (Binary) 0 และ 1 ดังนั้น ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการประมวลผลจากดิจิตอลคอมพิวเตอร์ จึงต้องอยู่ในรูปแบบของเลขไบนารี นั่นก็คือ 0 กับ 1 นั่นเอง โดยค่าไบนารี 0 กับ 1 สามารถนำมาใช้เป็นตัวแทนค่าข้อมูลต่างๆ ผ่านการแทนค่าได้อย่างหลากหลาย เช่น การปิด/เปิดวงจร ซึ่งอาจเป็นสถานะทางสัญญาณไฟฟ้า สถานะของขั้วแม่เหล็ก หรือสถานะทางแสง ผ่านการแยกระดับของสัญญาณเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกันกับสวิตช์เปิด/ปิด นั่นเอง

แต่ด้วย บิต (Bit) ซึ่งถือเป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์ จะสามารถแทนค่าข้อมูลได้เพียงหนึ่งในสองสถานะเท่านั้น คือ 0 กับ 1 จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริงๆ เนื่องจากแทนค่าได้แค่เพียงเศษเสี้ยวของข้อมูลเท่านั้น ดังนั้น จึงมีการนำบิตหลายๆ บิตมารวมกันเป็น ไบต์ (Byte) ซึ่งปกติหนึ่งไบต์จะประกอบไปด้วย 8 บิตด้วยกัน ทำให้สามารถแทนค่าข้อมูลให้มีความแตกต่างกันได้ถึง 256 ตัว นอกจากนี้ยังสามารถรวมกลุ่มบิตหลายๆ บิตมาเป็น เวิร์ด (Word) ซึ่งหนึ่งเวิร์ดอาจประกอบไปด้วยจำนวนบิตรวมกัน 16 บิต หรือ 32 บิต ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ

หน่วยข้อมูล “ไบต์” มักถูกนำไปใช้งานได้หลายบริบทด้วยกันในทางคอมพิวเตอร์ เช่น เป็นหน่วยแสดงความจุไฟล์ข้อมูล ขนาดความจุของหน่วยความจำหลัก หรือความจุคงเหลือบนหน่วยความจำสำรองเป็นต้น ซึ่งความจุอาจเป็นพัน หมื่น แสน หรือล้านไบต์ โดยค่าจริงของ 1 กิโลไบต์ จะมีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ แต่โดยส่วนใหญ่มักอ้างอิงค่าประมาณที่ 1,000 ไบต์ และเพื่อให้การอ้างอิงความจุได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ จึงมีการกำหนดหน่วยความจุข้อมูลต่างๆ ตามรายละเอียดดังรูป

แต่หลายคนก็ยังคงแปลกใจอยู่ว่า ในเมื่อคอมพิวเตอร์ล้วนดำเนินการกับตัวเลขแบบไบนารีอย่าง 0 กับ 1 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวอักขระ รูปภาพ เสียง และชุดคำสั่ง ล้วนเป็นไบนารีทั้งสิ้น เพราะอย่างน้อยเราก็เห็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์โต้ตอบกลับมาด้วยการแสดงผลบนจอภาพนั้น ล้วนเป็นประโยคข้อความที่เป็นได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปภาพ แต่ในความเป็นจริง ประโยคข้อความต่างๆ ที่แสดงบนจอภาพนั้น เป็นเพียงการแทนค่าเพื่อให้มนุษย์อ่านได้อย่างเข้าใจนั้นเอง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...