Monthly Archives: เมษายน 2017

ฟอร์แมตภาพสกุลต่างๆ

ฟอร์แมตภาพ ในที่นี้จะแสดงถึงคุณสมบัติของภาพสกุลต่างๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ซึ่งภาพแต่ละสกุลมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่จุดประสงค์ของการมีฟอร์แมตภาพหลายๆ รูปแบบก็คือ ต้องการตอบสนองการใช้งานตามลักษณะงานนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยฟอร์แมตภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้ ฟอร์แมตภาพ BMP (Bitmap)  เป็นฟอร์แมตมาตรฐานของระบ ...

Read More »

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques)

เทคนิคการบีบอัดไฟล์ภาพ (Compression Techniques) โดยทั่วไปแล้ว ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับฟอร์แมตของรูปภาพแต่ละชนิด ซึ่งปัจจุบันมีฟอร์แมตภาพหรือสกุลภาพหลายสกุลด้วยกันให้เลือกใช้งาน ภาพแต่ละสกุลจะใช้เทคนิคการบีบอัดไฟล์แตกต่างกันตามแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงความแตกต่างในเรื่องของค่าระดับความลึกของบิตสีด้วย สำหรับเทคนิคกา ...

Read More »

รหัส Unicode

ดูผิวเผินแล้ว รหัส ASCII ดูเหมือนจะเพียงพอต่อการใช้งานกับการแทนค่าตัวอักขระต่างๆ แต่ในความเป็นจริง รหัส ASCII มีขนาดใหญ่ไม่มากพอที่จะบรรจุภาษาต่างๆ ที่มีใช้งานอยู่บนโลกใบนี้ได้ จึงทำให้รหัส 128 ตัวหลัง อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของการแทนค่าตามแต่ละชนชาติ ไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรป หรือเอเชียก็ตาม และด้วยการแทนค่าผ่านการเข้า ...

Read More »

รหัส ASCII

รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) จัดเป็นรหัสประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน (อ่านว่า แอส-กี้) ส่วนใหญ่มักนำมาใช้เป็นรหัสแทนค่าข้อมูลบนเครื่องพีซีทั่วไป มีขนาด 8 บิต (ASCII-8) ทำให้สามารถแทนค่าตัวอักขระต่างๆ ได้แตกต่างกันถึง 256 ตัว รหัส 0 ถึง 31 และ 127 เป็นตัวอักขระเพื่อการควบคุม รหั ...

Read More »

รหัส EBCDIC

รหัส BCD (Binary Coded Decimal) ถูกนำมาใช้งานในคอมพิวเตอร์ยุคเริ่มต้นโดยบริษัท IBM จัดเป็นหนึ่งในระบบรหัสชนิดแรกๆ ที่มีความสมบูรณ์และถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ที่แทนด้วยบิตรหัส BCD เป็นรหัสขนาด 6 บิต จึงทำให้สามารถแทนตัวอักขระให้มีความแตกต่างกันได้เพียง 64 ตัว เท่านั้น และใช้งานได้เฉพาะตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ พร้อมกับส ...

Read More »

ระบบรหัสสำหรับแทนค่าข้อมูลตัวอักขระ

ในเมื่อข้อมูลตัวเลขถูกแทนค่าด้วยเลขฐานสอง ดังนั้น ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ ก็จะถูกแทนค่าด้วยรหัสเลขฐานสองเช่นกัน ตัวอย่างระบบรหัสที่นำมาใช้แทนค่าข้อมูลอักขระ เช่น EBCDIC, ASCII และ Unicode โดยหรัสเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของตัวอักขระทุกๆ ตัวที่ปรากฏอยู่ในข้อความ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข ตัวอักขระพิเศษ รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ...

Read More »

การแทนค่าข้อมูลแบบดิจิตอล

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้งานในทุกวันนี้ ล้วนเป็นดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเข้าใจสถานะเพียง 2 ระดับเท่านั่น นั่นก็คือ สถานะปิดและเปิด ที่แทนด้วยเลขไบนารี (Binary) 0 และ 1 ดังนั้น ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการประมวลผลจากดิจิตอลคอมพิวเตอร์ จึงต้องอยู่ในรูปแบบของเลขไบนารี นั่นก็คือ 0 กับ 1 นั่นเอง โดยค่าไบนารี 0 กับ 1 ...

Read More »

การแทนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ขณะที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ เคยคิดไหมว่า ทำไมคอมพิวเตอร์จึงดูเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่มนุษย์ต้องการ เราสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน คอมพิวเตอร์ก็ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ให้โดยทันที นั่นหมายความว่า คอมพิวเตอร์รู้ภาษาเดียวกันกับมนุษย์หรือ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีความสามารถในการรับรู้ภาษาอย่างที่มนุษย์ตามชาติต ...

Read More »