คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหรือแลปท็อป (Notebook/Laptop)

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หรือ แลปท็อป (Notebook/Laptop) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เหมาะกับการพกพาหรือเดินทาง ตัวเครื่องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือครึ่งบนเป็นจอภาพ และครึ่งล่างเป็นคีย์บอร์ด ที่สามารถพับเข้าหากันในกรณีเลิกใช้งานและใส่ในกระเป๋าเพื่อพกพาในขณะเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีแบตเตอรีที่สามารถสำรองไฟไว้ใช้งานได้นานนับชั่วโมง (กรณีแบตเตอรีเต็มประจุ) โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับไฟบ้าน ปัจจุบันคอมพิวเตอร์โฯ้ตบุ๊กมีราคาถูกลงมาก ทำให้ผู้คนทั่วไป นักศึกษา และพนักงานตามสายอาชีพต่างๆ ล้วนมีไว้ใช้งานส่วนตัว เนื่องจากพกพาไปมาได้สะดวก ตัวเครื่องได้บรรจุเครื่องขับซีดี/ดีวีดี พร้อมฮาร์ดดิสก์ความจุสูง รวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ ครบครันสำหรับโน้ตบุ๊กบางรุ่นมีการผนวกกล้องเว็บแคม พร้อมกับเครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือมาให้ด้วย ในส่วนของน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 2 กิโลกรัมขึ้นไป และมีจอภาพขนาดมาตรฐานที่ 14 นิ้ว

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก นอกจากจะมีขนาดมาตรฐานตามที่ได้กล่าวไว้ ยังมีรูปแบบอื่นๆ อีก อันได้แก่

  • แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก มีจุดเด่นตรงที่เป็นจอภาพแบบสัมผัส ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคือ

Convertible Tablet มีโครงสร้างเดียวกันกับคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก แต่ตัวจอภาพสามารถหมุนแล้วพับซ้อนบนคีย์บอร์ด เพื่อคงเหลือแต่เพียงจอภาพอย่างเดียว

Slate Tablet เป็นแท็บเล็ตที่มีเพียงแค่หน้าจอคล้ายกับกระดานชนวน และใช้ปากกา (สไตลัส) เป็นอุปกรณ์อินพุต มีข้อเสียตรงที่ไม่มีแป้นคีย์บอร์ด แต่ก็สามารถเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้ สำหรับแท็บเล็ตแบบ State มักเตรียมช่องอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ มาให้พร้อม เช่น พอร์ต USB, Mini-HDMI และ Card Reader

  • อัลตร้าบุ๊ก (Ultrabook) เป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นความบางและน้ำหนักเบา มีจอภาพขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 13.3 – 17 นิ้ว) สำหรับความบางของตัวเครื่อง จะบางน้อยกว่า 21 มม. ลงไป และมีแบบเตอรีที่สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายชั่วโมง
  • เน็ตบุ๊ก (Netbook) มีหน้าจอขนาดเล็กกว่าเครื่องโน้ตบุ๊กทั่วไป (8.9 – 11.6 นิ้ว) มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว น้ำหนักเบา ราคาถูกกว่าคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ก

ทั้งอัลตร้าบุ๊กและเน็ตบุ๊ก จะใช้อุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ที่เรียกว่า SSD (Solid State Drive) แทนฮาร์ดดิสก์แบบกลไกที่นิยมใช้งานอยู่ทั่วไป สำหรับเทคโนโลยี SSD แม้ว่าจะทำให้ฮาร์ดดิสก็มีขนาดเล็กและบางก็ตาม แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของความจุ จึงทำให้ฮาร์ดดิสก์ชนิดนี้มีความจุไม่มาก (อยู่ในระดับกิกะไบต์) เมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์แบบกลไกที่มีการพัฒนาความจุไปจนถึงระดับเทอราไบต์ (TB) แล้ว นอกจากนี้ตัวเครื่องก็ยังไม่มีเครื่องขับซีดี/ดีวีดี ซึ่งหากต้องการใช้ ก็ต้องใช้เครื่องขับซีดี/ดีวีดีแบบเชื่อมต่อภายนอก

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...