เวิร์กสเตชั่น (Workstation)

SPONSORED LINKS


คอมพิวเตอร์แบบเวิร์กสเตชั่น (Workstation) หรือสถานีงานวิศวกรรม ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบภายนอกคล้ายกับเครื่องพีซีทั่วไป แต่มีราคาแพงกว่าและมีขีดความสามารถสูงกว่ามาก ปกติมักถูกนำมาใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ งานด้านการแพทย์ งานคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน รวมถึงการนำมาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยด้านงานออกแบบ และคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing : CAD/CAM)

คอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่น มีความสามารถค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งหากเทียบขีดความสามารถแล้วเทียบเท่าได้กับคอมพิวเตอร์ขนาดกลางหรือมินิคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ชุด Harry Potter ได้นำคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่นมาใช้เพื่องานกราฟิกแอนนิเมชั่นแบบสามมิติ สำหรับคอมพิวเตอร์เวิร์กสเตชั่นระดับ Low-End ที่มีขีดความสามารถต่ำสุด จะเทียบชั้นได้เท่ากับไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ High-End ที่มีขีดความสามารถสูงสุด

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...