เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers)

SPONSORED LINKS

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก สำหรับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จะเรียกว่า คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Midsize Computer) ซึ่งในอดีตจะเรียกกันว่า มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputers) แต่ปัจจุบันมินิคอมพิวเตอร์ มักไม่ค่อยมีใครเรียกขานกันแล้ว

คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร สายการบิน บริษัทประกันภัย และมหาวิทยาลัย มีพลังความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมนับล้านรายการโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น ผู้ใช้ที่ต้องการเชื่อมโยงและเข้าถึงเครื่องเมนเฟรม จะต้องใช้งานผ่านเครื่องเทอร์มินัล (Terminal) ซึ่งมีเพียงจอภาพและคีย์บอร์ด โดยใช้สำหรับป้อนข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ได้เท่านั้น เนื่องจากตัวเทอร์มินัลไม่มีหน่วยประมวลผลในตัว จึงต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่าง (เช่น ซีพียู หน่วยความจำ และหน่วยจัดเก็บข้อมูล) บนเครื่องเมนเฟรมทั้งสิ้น เราเรียกรูปแบบการทำงานนี้ว่า การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Data Procesing) นั่นเอง โดยเมนเฟรมคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เป็น โฮสต์ (Host) ซึ่งเป็นเครื่องแม่ข่ายที่คอยบริการทรัพยากรแก่เครื่องเทอร์มินัลทั้งหลายที่เป็นเครื่องลูกข่าย ทั้งนี้ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อเทอร์มินัลได้หลายพันเครื่อง มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วกว่าพันล้านคำสั่งต่อวินาที

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...