ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers)

SPONSORED LINKS


ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputers) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีขีดความสามารถในการทำงานที่สูงสุด ภายในประกอบไปด้วยซีพียูนับพันตัวที่สามารถคำนวณด้วยความเร็วกว่าหลายล้านล้านคำสั่งต่อวินาที จัดเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงที่สุด (ราคาเริ่มตั้งแต่ 1-350 ล้านเหรียญสหรัฐ) และเร็วที่สุดตามความหมายของคำว่า “ซูเปอร์” นั่นเองเหมาะกับงานประมวลผลข้อมลที่มีปริมาณมหาศาลอย่างการสำรวจมะโนประชากร งานพยากรณ์อากาศ การออกแบบอากาศยาน การสร้างแบบจำลองระดับโมเลกุล การวิจัยนิวเคลียร์ และการทำลายรหัสลับ

คอมพิวเตอร์ ที่ประมวลผลเร็วที่สุดในโลกด้วยต้นทุน 100 ล้านเหรีญสหรัฐ ที่มีพลังการประทวลผลเทียบเคียงได้เท่ากับแลปท็อปคอมพิวเตอร์ (รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด) จำนวนกว่า 1 แสนเครื่องนั้นก็คือ ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ รุ่นโรดรันเนอร์ (Roadrunner) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรจาก Los Alamos National Laboratory และบริษัท IBM โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับงานวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงงานจำลองการระเบิดของนิวเคลียร์ สำหรับความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์โรดรันเนอร์คือ 1.105 เพทาฟล็อป (Petaflops) หรือ 1,105 ล้านล้านคำสั่งต่อวินาทีนั้นเอง

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...