ข้อดีและข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์

SPONSORED LINKS

คงต้องยอมรับว่า ในสังคมปัจจุบันได้มีการเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์มามากมายนับไม่ถ้วน แต่คอมพิวเตอร์ นอกจากสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติแล้ว ก็ยังส่งผลเสียในเรื่องต่างๆ อยู่ไม่น้อยเช่นกัน

ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน

  1. ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากให้เสร็จได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งหากใช้แรงงานคน อาจจำเป็นต้องใช้เวลาเป็นวันหรือหลายวัน
  2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เนื่องจากคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ทำให้ผลลัพธ์ใดๆ ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์มักไม่ค่อยผิดพลาด มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือสูง
  3. ความสอดคล้องตรงกัน (Consistency) ข้อมูลเดียวกันที่ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เมื่อผ่านการประมวลผลครั้งแล้วครั้งเล่า ก็จะให้ผลลัพธ์เดียวกันโดยไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับข้อผิดพลาดจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย หากข้อมูลและชุดคำสั่งที่ป้อนเข้าไปนั้นถูกต้อง
  4. การจัดเก็บ (Storage) คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมหาศาล และยังสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้นมาประมวลผลได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ
  5. การสื่อสาร (Communication) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในทุกวันนี้ มีความสามารถในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงผ่านสายหรือแบบไร้สายก็ตาม ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวกแม้ว่าอยู่ห่างไกลกันก็ตาม

ข้อเสียของการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน

  1. การละเมิดความเป็นส่วนตัว มีอยู่หลายกรณีด้วยกัน ที่ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นความลับ ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ดังนั้น บุคคลใดๆ อาจถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว จากการถูกผู้อื่นที่ลักลอบเข้าไปดูโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือลักขโมยนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปใช้ในทางมิชอบ
  2. ความปลอดภัยของประชาชน ทั้งผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กๆ ทั่วทั้งโลก ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการแบ่งปันข้อมูลแบบสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย วิดีโอ ที่พวกเขาเป็นผู้จัดทำขึ้นมาเอง รวมถึงการแชทกับบุคคลแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ดังนั้น ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใสชื่อบริสุทธิ์อาจถูกล่อลวง หรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยคนแปลกหน้า ที่มุ่งประสงค์ร้ายได้
  3. ผลกระทบต่อแรงงาน แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มผลิตภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรมโดยทั่วไปก็ตาม แต่ในทุกๆ ภาตอุตสาหกรรม ล้วนมีจุดประสงค์ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งนอกจากช่วยลดกำลังคนแล้ว ยังช่วยเพิ่มผลกำไร ดังนั้น แรงงานในระดับดังกล่าว จึงได้รับผลกระทบโดยตรง พวกเขาจึงต้องหันมาปรับปรุงตัวเองเพื่อยกระดับความสามารถ ผ่านการเพิ่มพูนทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น
  4. ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้คนสมัยใหม่ ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เรียกว่า “ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)” จากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ต่อเนื่องกันภายใต้ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสมสำหรับอาการที่บ่งบอก สามารถแสดงอาการออกมาได้หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น อาการปวดหลัง ปวดตา ปวดศรีษะ ปวดไหล่ และปวดข้อมือ นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใชคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการเสพติดคอมพิวเตอร์ หรือ “โรคติดอินเทอร์เน็ต (Web-aholism)” ที่ผู้ใช้มักหมกมุ่นกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งวันทั้งคืนครั้นเมื่อตนถูกห้ามมิให้ใช้งาน ก็จะเกิดอาการทุกข์ทรมานใจจนเกิดเหตุ มีความกระวนกระวายใจคลุ้มคลั่ง จนกระทั่งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ อาการดังกล่าว ถือเป็นการบั่นทอนทางสุขภาพเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องการงานและการเรียน จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทั้งทางกายและจิตใจจากจิตแพทย์
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...