ยุคของคอมพิวเตอร์

SPONSORED LINKS

แนวคิดพื้นฐานของการคำนวณและการประมวลผลแบบอัตโนมัติ ได้เกิดขึ้นมายาวนานแล้ว ซึ่งสามารถย้อนไปกว่าพันปี ที่มนุษย์ได้พยายามคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อช่วยในการคำนวณ ในขณะที่รูปแบบของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันทรงคุณค่า ทั้งๆ ที่สิ่งประดิษฐ์อย่างไมโครคอมพิวเตอร์นั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อปลายปี ค.ศ. 1970 สำหรับการประดิษฐ์คิดค้นที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ในก่อนปี ค.ศ. 1946 ยุคก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์

นักโบราณคดีมีการขุดค้นพบเครื่องมือของคนโบราณที่นำมาใช้เพื่อนับตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนสัญลักษณ์บนพื้นดิน การใช้ลูกหินเรียงกันแทนตัวเลขในแต่ละหลัก จนกระทั่งมีการนำเชือกมาร้อยลูกหินและจัดเรียงกันคล้ายกับลูกคิดในปัจจุบัน ซึ่งลูกคิด (Abacus) จัดเป็นเครื่องคิดเลขเชิงกลเครื่องแรกของโลกก็ว่าได้

เครื่อง Tabulating Machines ของเฮอร์แมน ฮอลเลอริธ

ในส่วนของเครื่องคำนวณเชิงกลไกที่มีขีดความสามารถในการคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อน มักประกอบไปด้วยกลไกอย่างฟันเฟือง รอก และคาน เช่น เครื่องคำนวณของปาสคาล, เครื่องคำนวณของเนเปียร์ และเครื่องทอผ้าของแจ็คการ์ดที่ใช้บัตรเจาะรูในการควบคุมเครื่องทอผ้าให้ทอผ้าตามลวดลายที่กำหนด แต่เครื่องทั้งหลายนี้ก็ยังเป็นเครื่องคำนวณเชิงกลแบบกึ่งอัตโนมัติ จนกระทั่งปี ค.ส. 1822 ชาร์ลส์ แบ็บเบจ (Charles Babbage) ซึ่งต่อมาได้ถูกขนานนามว่า “บิดาแห่งคอมพิวเตอร์” ได้ออกแบบเครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) ที่มีหน่าวยความจำไว้จัดเก็บค่าตัวเลขเพื่อนำไปคำนวณได้ อีกทั้งยังพิมพ์ข้อมูลได้อัตโนมัติด้วย โดยตัวเครื่องสามารถอินพุตข้อมูลและชุดคำสั่งด้วยบัตรเจาะรู (Punch Cards) จนกระทั่งในราวปี ค.ศ. 1887 เฮอร์แมน ฮอลเลอริธ (Herman Hollerith) ได้พัฒนาเครื่อง Tabulating Machines ขึ้นมา ตัวเครื่องสามารถจัดเรียงบัตรเจาะรูได้มากกว่า 200 ใบต่อนาที โดยเครื่องดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับงานสำรวจสำมะโนประชากรของชาวอเมริกันหลายครั้งหลายคราด้วยกัน ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 เฮอร์แมนก็ได้ก่อตั้งบริษัทตนเองขึ้นมา และท้ายสุดบริษัทดังกล่าวก็ได้กลายเป็นบริษัท IBM ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...