ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์ในยุคปี ค.ศ. 1971 ถึงปัจจุบัน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปมาก ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะนำทรานซิสเตอร์จำนวนมากขึ้นมาบรรจุไว้ภายในชิปตัวเดียว ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “LSI : Large Scale Integration” จนกระทั่งได้นำไปสู่การประดิษฐ์ไมโครโปรเซสเซอร์เมื่อปี ค.ศ. 1971 โดยมีสาระสำคัญคือ ไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีความสามารถด้านการประมวลผลหลักๆ ทั้งหมดอยู่ภายในชิปเพียงตัวเดียวจนเป็นที่มาของเครื่องพีซี (IBM-PC) ที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างล้นหลาม โดยตัวเครื่องจะมีคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์แสดงผล และใช้แผ่นดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นหน่วยความจำสำรอง จนกระทั่งได้มีการพัฒนาสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบออปติคัล เช่น แผ่นซีดี/ดีวีดี และหน่วยความจำแบบแฟลช นอกจากนี้ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบสื่อสารแบบไร้สายต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด จนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ ต่างทำธุรกรรมที่ต้องผูกพันกับระบบสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ปัจจุบันก็มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี

คอมพิวเตอร์ในยุคอนาคต จะเป็นการตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” หรือที่เรียกกันว่า “ระบบ AI” นั้นเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถเทียบเคียงกับมนุษย์ ด้วยการจำลองสิ่งไม่มีชีวิต (คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์) ให้มีสติปัญญาเยี่ยงมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิด ความมีเหตุมีผล การจดจำ การรู้จักเปรียบเทียบ และการรับรู้ถึงความรู้วสึก ได้ในทำนองเดียวกันกับมนุษย์

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...