ประวัติคอมพิวเตอร์

SPONSORED LINKS

คอมพิวเตอร์สมัยยุคแรก ในปี ค.ศ. 1946-1957 คอมพิวเตอร์เครื่องแรกนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาร ต้องใช้พื้นที่ห้องขนาดใหญ่ทั้งห้องเพื่อติดตั้ง อีกทั้งตัวเครื่องยังมีความร้อนสูง เนื่องจากใช้หลอดสูญญากาศนับหมื่นหลอดแทนหน่วยประมวลผลกลาง ดังนั้นคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ นอกจากต้องใช้ห้องที่มีขนาดใหญ่แล้วยังต้องมีเครื่องปรับอากาศที่ถูกปรับตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำมากๆ ด้วย

คอมพิวเตอร์ในสมัยยุคแรก นั้น สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงปัญหาเดียวต่อครั้งเท่านั้น หากต้องการใช้งานก็จะต้องต่อสายไฟใหม่ทุกครั้งเพื่อรันโปรแกรมใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เลยทีเดียว สำหรับการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะนำาใช้งานจริง สำหรับสื่อที่ใช้เพื่อป้อนข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก จะใช้บัตรเจาะรูและเทปกระดาษ เช่น เครื่อง ENIAC และ UNIVAC โดยคอมพิวเตอร์ UNIVAC นั้นถูกจัดเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ในสมัยนั้น

คอมพิวเตอร์ IBM 1401 เป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสูญญากาศ ทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลง และสามารถประมวลผลได้รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ

คอมพิวเตอร์ยุคที่ เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1958-1963 มีการนำเอาทรานซิสเตอร์ (Transistors) มาใช้แทนหลอดสูญญากาศ โดยทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีดขนาดเล็กที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor)  มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า ทำหน้าที่คล้ายกับสวิตซ์เปิด/ปิดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดเล็กลง ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า อีกทั้งยังมีราคาไม่แพงมาก ประสิทธิภาพสูง และมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ในส่วนของโปรแกรมและข้อมูลจะถูกป้อนผ่านสื่ออย่างบัตรเจาะรูและเทปแม่เหล็ก ส่วนผลลัพธ์ก็จะพิมพ์งานลงบนกระดาษ ในยุคนี้เริ่มมีการนำเทปแม่เหล็กมาใช้เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูล และเริ่มมีการใช้ภาษาระดับสูงอย่างภาษาฟอร์แทรน (Fortran) และภาษาโคบอล (Cobol)

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ IBM System 360

คอมพิวเตอร์ยุคที่ เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1964-1970 คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้เปลี่ยนจากทรานซิสเตอร์มาเป็นวงจรรวมที่เรียกว่า IC (Integrated Circuit) โดยแผงวงจรรวมจะประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์จำนวนมาก และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะบรรจุอยู่บน Silicon Chip ชิ้นเล็กๆ เพียงชิ้นเดียว ที่ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์) ขนาดเล็กมากๆ จำนวนนับแสน ทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ มีขนาดที่เล็กลง และมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าโดยคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีการนำเอาอุปกรณ์คีย์บอร์ดและจอภาพมาใช้เพื่อการป้อนข้อมูลและแสดงผล และได้หันมาใช้ดิสก์หรือจานแม่เหล็ก มาเป็นหน่วยความจำสำรองมากขึ้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...