คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย

SPONSORED LINKS

การใช้งานคอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย มีอัตราสูงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ อันเป็นผลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลงมาก ทำให้หลายๆ ครอบครัวสามารถจับจองเป็นเจ้าเข้าได้ไม่ยาก จนเป็นที่มาของยอดจำหน่ายเครื่องพีซีและโน๊ตบุ๊กในกลุ่มลูกค้าตามบ้านมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ้านพักแทบทุกหลัง โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ๆ ต่างก็มีคอมพิวเตอร์ใช้งานภายในบ้านและสมาชิกภายในครอบครัวต่างก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น

คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่มักมีการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เช่น ADSL) ทำให้ผู้คนภายในครอบครัวสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาข้อมูล การติดต่อผ่านอีเมล การช็อปปิ้งบนอินเทอร์เน็ต การดูทีวีและวีดีโอบนอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดเพลงและภาพยนต์ การค้นหาผลิตภัณฑ์ การสืบค้นงานวิจัย แม้กระทั่งการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร การติดตามข่าวสารและสภาพอากาศ การจัดเก็บ/การจัดระเบียบภาพถ่ายดิจิตอล และการเล่นเกม ฯลฯ โดยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ ทำให้ค้นพบว่า คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลายจริงๆ ซึ่งแต่ละบุคคลจะนำมาใช้เพื่ออะไร ก็ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของบุคคลผู้นั้นเป็นสำคัญ

Reference and Communication 

ทุกวันนี้ หลายๆ คนมักเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บ้านเพื่อค้นหาข้อมูล ติดตามข่าวสาร การชอปปิ้งออนไลน์และการสื่อสารผ่านอีเมล ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมยอดนิยมของการใช้คอมพิวเตอร์ภายในบ้าน หรือที่พักอาศัย

Productivity

คอมพิวเตอร์ตามบ้านพักอาศัย มักถูกนำมาใช้เพื่องานแก้ไขและจัดการถ่ายดิจิตอลและโฮมวิดีโอการสร้างและแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวกับงานทั่วไปรวมถึงสื่องานผลิตต่างๆ และสื่อสร้างสรรค์อื่นๆภายในครอบครัว

Entertainment

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านและวิดีโอเกมได้กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิง เช่น การส่งภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เกม และการบันทึกรายการทีวี เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยี Converging ที่ได้นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ มาผนวกรวมไว้ในตัวเดียวกัน ย่อมทำให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงทั้งหลายภายในบ้าน เนื่องจากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว สามารถเป็นได้ทั้งโทรทัศน์ เครื่องบันทึกวิดีโอดิจิตอล เครื่องเล่นเกม และอินเทอร์เน็ต ฯลฯ อีกทั้งเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายก็อำนวยความสะดวกในเรื่องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ใดก็ได้ภายในบ้าน (หรือภายในรัศมีการเชื่อมต่อ) ทำให้ไม่ต้องเชื่อมโยงสายให้ยุ่งมาก มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสายโทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อไปยังคู่สนทนาได้ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยี VoIP (Voice over IP) นอกจากนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ยังสามารถนำมาใช้เชื่อมต่อเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ด้วยการรายงานผลไปยังเจ้าของให้รับทราบโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือเหตุฉุกเฉินใดๆ ภายในบ้านพักอาศัย อีกทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยังทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมอย่าง ทีวี ตู้เย็น หรือเตาอบ ที่ผู้ผลิตได้ฝังชิปประมวลผลและเทคโนโลยีการสื่อสารลงในตัวอุปกรณ์ ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้สามารถถูกควบคุมโดยผู้ใช้ ผ่านการเข้าถึงโดยโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...