คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

SPONSORED LINKS

เยาวชนในปัจจุบัน จัดอยู่ในยุคแห่งการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ (Computing Generation) โดยชีวิตประจำวันของเด็กเล็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ในทุกวันนี้ ต่างได้สัมผัสกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสังเกตุได้จากอุปกรณ์การเล่นเกมแบบพกพา ไปยังโทรศัพท์มือถือ ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในโรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น

สำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย นักศึกษานอกจากจะสามารถเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ตามห้องแล็บคอมพิวเตอร์ต่างๆ แล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีการเปิดพื้นที่บริการหรือที่เรียกว่า “ฮอตสปอต (Hotspot)” เพื่อบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายตามอาคารเรียน ห้องสมุด และพื้นที่อื่นๆภายในมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาสามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้เพื่อเชื่อมต่อแบบไร้สายไปยังเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและอินเทอร์เน็ต เพื่อค้นหาแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ตามความต้องการ

ปัจจุบัน นักศึกษาทุกระดับชั้น จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอยู่แล้ว ดังนั้น ทางสถาบันการศึกษาจึงมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้กับการเรียนการสอน การจัดเตรียมเอกสาร การฝึกทักษะ การสืบค้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยก็ยังต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบริหารจัดการภายในสถาบัน เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การประเมินผลการเรียน และงานบริการห้องสมุด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกล อาจต้องประสบพบเจอกับปัญหาด้านภูมิศาสตร์ ดังนั้น การเรียนทางไกล (ผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต) ก็สามารถทดแทนการไปเรียนตามสถานที่จริง ซึ่งการเรียนแบบทางไกล ได้ช่วยสร้างความยืดหยุ่นแก่ผู้เรียนมากขึ้นในเรื่องของการกำหนดตารางเวลาเรียนของแต่ละบุคคล ที่พวกเขาอาจมีข้อจำกัดทางด้านครอบครัวและงานประจำที่ทำอยู่ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ที่อยู่ห่างไกลตามชนบทได้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกัน กรณีของทหารที่ต้องประจำอยู่ชายแดน ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนทางไกล เพื่อจะได้ไม่พลาดกับหลักสูตรอบรมต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่อบรมจริงๆ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ที่พวกเขาต้องประจำการอยู่ในขณะนั้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

วิธีขุด Equihash (Zcash) mining

วิธีขุด Equihas ...