เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)

SPONSORED LINKS

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ในปัจจุบันว่า “ไอที” นั้น เป็ฯถ้อยคำทั่วไปที่อธิบายถึงเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อการผลิต การจัดการ การจัดเก็บ การสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้แล้ว ไอทียังหมายรวมถึง คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบสื่อสารความเร็วสูงเพื่อนำส่งข้อมูล เสียง และวิดีโอ ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องพีซี และยังรวมถึงอุปกรณ์สมัยใหม่ต่างๆ อันประกอบด้วย โทรศัพท์ โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์มือถือ (Handheld Devices) ต่างๆ เป็นต้น

หลายคนอาจสงสัยว่า โทรศัพท์มือถือจัดเป็นอุปกรณ์ทางไอทีด้วยหรือ ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็ยังเป็นอุปกรณ์ทางไอทีด้วย ซึ่งความจริงแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่หลายชนิดด้วยกัน ผู้ผลิตได้มีการพัฒนามายาวนานแล้ว โดยเฉพาะในอนาคตนั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด หากยังคงออกแบบให้มีรูปแบบการใช้งานแบบเดิมๆ ก็คงขายยากขึ้น หรือไม่สามารถสร้างกำไรให้แก่ผู้ผลิตได้ ดังนั้น เหล่าผู้ผลิตจึงต้องพยามสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาให้เป็นไปตามยุคสมัย ด้วยการฝังชิปประมวลผลหรือไมโครโปรเซสเซอร์เข้าไปในตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีพลังความสามารถในการประมวลผล นอกจากนี้ยังผนวกความสามารถในการเชื่อมต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น อุปกรณ์ไอทีทั้งในยุคปัจจุบันและยุคหน้า จึงมีความหลากหลายและเป็นอะไรมากกว่าที่คิด ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่นอกจากใช้เป็นโทรศัพท์ได้แล้ว ยังเป็นเสมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สะดวกต่อการพกพา มีพลังความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารผ่านอีเมล การทำธุกรรมบนเว็บและการรับส่งข้อมูลถึงกัน

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

Vo Trong Nghia impresses with beautiful bamboo pavilions

Projects like t ...